BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Montör, el-och teleutrustning

Monterar elkraftsprodukter eller elektroniska produkter, ofta med stor automatiseringsgrad.

 • Finmotorik
 • Noggrannhet
 • Syn

   Genomsnittligt löneintervall

   23 500 - 34 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Elektronikmontörer arbetar med såväl montering av elektronik och mekanik som avsyning och sluttestning. Ofta sker arbetet i verkstäder där automatiseringen är hög och man använder automatiska monteringsmaskiner. Elektronikmontörer kan också arbeta i verkstäder där de gör mer av uppgifterna för hand.

   En elektronikmontör arbetar till exempel som kretskortmontör. Då placerar man ut och löder fast elektroniska komponenter på kretskort. Det finns två metoder, hålmontering och ytmontering. Vid ytmontering plockas komponenterna på automatiskt och lödas i lödmaskinen. Oftast ingår att testa kretskorten med hjälp av datorer och rätta till felaktigheter.

   Montörer av elkraftsprodukter (elkraftsmontör) monterar och inreder ställverk och elcentraler eller sätter samman generatorer, motorer och transformatorer. De skruvar, löder, justerar och kontrollerar.
   Att bygga en elmotor kan ske utmed en linje. Vissa av momenten, till exempel att koppla kablar i motorn och mycket av hopskruvningen av motorn görs för hand medan man i andra moment har hjälp av maskiner eller robotar.

   Att inreda en elcentral efter en kunds önskemål är exempel på en arbetsuppgift som elkraftsmontören utför själv från början till slut. De plockar ihop de komponenter som ska finnas med och sätter säkringar, brytare och övriga delar på plats. När ledningarna kopplas följer man ett schema.

   Kablagemontörer arbetar med lödning, montering, trimning och med att sköta automatiska maskiner för tillverkning av kablage.

   Montörer av finmekanik arbetar ofta i renrum med mikroskop. (Renrum är en miljö där tillverkning eller vetenskaplig forskning bedrivs och som har en kontrollerad nivå av föroreningar).

   Utbildningsvägar för montör, el-och teleutrustning

   Vill du studera till montör, el-och teleutrustning? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: