Montör, el-och teleutrustning

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Monterar elkraftsprodukter eller elektroniska produkter, ofta med stor automatiseringsgrad.

  Montörer av el- och teleutrustning kan vara inriktade mot elkraftsprodukter eller mot elektronik. Elektronikmontörer monterar främst kretskort, elektroniska komponenter och kablar i elektroniska produkter. Montörer inom elkraft sätter samman delar och bygger elkraftstekniska maskiner och apparater. Till exempel inreder man elcentraler och sätter ihop de komponenter som ska finnas med.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Finmotorik
  • Noggrannhet
  • Syn

  Arbetsuppgifter

  Elektronikmontörer arbetar med såväl montering av elektronik och mekanik som avsyning och sluttestning. Ofta sker arbetet i verkstäder där automatiseringen är hög och man använder automatiska monteringsmaskiner. Elektronikmontörer kan också arbeta i verkstäder där de gör mer av uppgifterna för hand.

  En elektronikmontör arbetar till exempel som kretskortmontör. Då placerar man ut och löder fast elektroniska komponenter på kretskort. Det finns två metoder, hålmontering och ytmontering. Vid ytmontering plockas komponenterna på automatiskt och lödas i lödmaskinen. Oftast ingår att testa kretskorten med hjälp av datorer och rätta till felaktigheter.

  Montörer av elkraftsprodukter (elkraftsmontör) monterar och inreder ställverk och elcentraler eller sätter samman generatorer, motorer och transformatorer. De skruvar, löder, justerar och kontrollerar.
  Att bygga en elmotor kan ske utmed en linje. Vissa av momenten, till exempel att koppla kablar i motorn och mycket av hopskruvningen av motorn görs för hand medan man i andra moment har hjälp av maskiner eller robotar.

  Att inreda en elcentral efter en kunds önskemål är exempel på en arbetsuppgift som elkraftsmontören utför själv från början till slut. De plockar ihop de komponenter som ska finnas med och sätter säkringar, brytare och övriga delar på plats. När ledningarna kopplas följer man ett schema.

  Kablagemontörer arbetar med lödning, montering, trimning och med att sköta automatiska maskiner för tillverkning av kablage.

  Montörer av finmekanik arbetar ofta i renrum med mikroskop. (Renrum är en miljö där tillverkning eller vetenskaplig forskning bedrivs och som har en kontrollerad nivå av föroreningar).

  Arbetsplats och lön

  Montörer av el- och teleutrustning arbetar inom industrin på stora eller små verkstäder. Man kan också vara anställd på ett bemanningsföretag och arbeta som inhyrd personal på ett verkstadsföretag.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 500 - 34 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022