BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Montör, el-och teleutrustning

Monterar elkraftsprodukter eller elektroniska produkter, ofta med stor automatiseringsgrad.

  • Finmotorik
  • Noggrannhet
  • Syn

Genomsnittligt löneintervall

23 500 - 34 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för montörer inom tillverkning kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Elektronikmontörer arbetar med såväl montering av elektronik och mekanik som avsyning och sluttestning. Ofta sker arbetet i verkstäder där automatiseringen är hög och man använder automatiska monteringsmaskiner. Elektronikmontörer kan också arbeta i verkstäder där de gör mer av uppgifterna för hand.

En elektronikmontör arbetar till exempel som kretskortmontör. Då placerar man ut och löder fast elektroniska komponenter på kretskort. Det finns två metoder, hålmontering och ytmontering. Vid ytmontering plockas komponenterna på automatiskt och lödas i lödmaskinen. Oftast ingår att testa kretskorten med hjälp av datorer och rätta till felaktigheter.

Montörer av elkraftsprodukter (elkraftsmontör) monterar och inreder ställverk och elcentraler eller sätter samman generatorer, motorer och transformatorer. De skruvar, löder, justerar och kontrollerar.
Att bygga en elmotor kan ske utmed en linje. Vissa av momenten, till exempel att koppla kablar i motorn och mycket av hopskruvningen av motorn görs för hand medan man i andra moment har hjälp av maskiner eller robotar.

Att inreda en elcentral efter en kunds önskemål är exempel på en arbetsuppgift som elkraftsmontören utför själv från början till slut. De plockar ihop de komponenter som ska finnas med och sätter säkringar, brytare och övriga delar på plats. När ledningarna kopplas följer man ett schema.

Kablagemontörer arbetar med lödning, montering, trimning och med att sköta automatiska maskiner för tillverkning av kablage.

Montörer av finmekanik arbetar ofta i renrum med mikroskop. (Renrum är en miljö där tillverkning eller vetenskaplig forskning bedrivs och som har en kontrollerad nivå av föroreningar).

Utbildningsvägar för montör, el-och teleutrustning

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli montör, el-och teleutrustning till exempel

  • vuxenutbildning.
  • Alternativa vägar till utbildning är via vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/