BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Databasadministratör

Ett ansvarsfullt IT-yrke med långsiktighet och rutiner i centrum.

  • Analytisk förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

30 000 - 52 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för systemadministratörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Databasadministratörer kan ha skiftande uppgifter. Det finns inga skarpa gränser mellan vad man gör som databasadministratör och vad man gör i andra datayrken. Databasadministratörer arbetar med det dagliga underhållet men också med det långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsarbetet med infrastrukturen. Det finns en mängd olika databasmiljöer man kan arbeta inom, exempelvis Oracle, MS-SQL och DB2.

Databasadministratören planerar den dagliga driften och administrationen, likaså planerar man databasernas kapacitet. Man arbetar även med kontroller av teknisk prestanda, samt skapar och förvaltar rutiner för kvalitetssäkring med fokus på databaserna.

Att jobba med tillgängligheten och att ständigt effektivisera databasmiljön är två vanliga mål i arbetet. Man jobbar ofta tillsammans med systemutvecklaren i samband med utvecklingsprojekt. Databasadministratören ska också se till att säkerhetsrutinerna fungerar så att ingen olovligen kan ta sig in i databasen.

Utbildningsvägar för databasadministratör

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på högskole- och universitetsnivå eller yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli databasadministratör till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Databasadministratörer har ofta en högskoleutbildning med datainriktning. Som databasadministratör bör man ha goda kunskaper om databaser och databashanterare. Det finns många olika datautbildningar, både längre och kortare. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
/