Databasadministratör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett ansvarsfullt IT-yrke med långsiktighet och rutiner i centrum.

  I jobbet som databasadministratör arbetar man med att förvalta och utveckla databaser. I arbetet sköter man det dagliga underhållet men också det mer långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsarbetet i databaser och datasystem. Man arbetar också med driften av applikationer.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Databasadministratörer kan ha skiftande uppgifter. Det finns inga skarpa gränser mellan vad man gör som databasadministratör och vad man gör i andra datayrken. Databasadministratörer arbetar med det dagliga underhållet men också med det långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsarbetet med infrastrukturen. Det finns en mängd olika databasmiljöer man kan arbeta inom, exempelvis Oracle, MS-SQL och DB2.

  Databasadministratören planerar den dagliga driften och administrationen, likaså planerar man databasernas kapacitet. Man arbetar även med kontroller av teknisk prestanda, samt skapar och förvaltar rutiner för kvalitetssäkring med fokus på databaserna.

  Att jobba med tillgängligheten och att ständigt effektivisera databasmiljön är två vanliga mål i arbetet. Man jobbar ofta tillsammans med systemutvecklaren i samband med utvecklingsprojekt. Databasadministratören ska också se till att säkerhetsrutinerna fungerar så att ingen olovligen kan ta sig in i databasen.

  Arbetsplats och lön

  Databasadministratörer arbetar ofta på företag som arbetar med drift och övervakar, optimerar och utvecklar databaserna för flera olika kunder. Man kan också vara anställd av ett företag och då sköter man företagets databaser.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 000 - 52 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022