Ventilationsmontör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Skapar ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat med ventilationstekniska system.

  Ventilationsmontörer-, plåtslagare- och tekniker arbetar med att skapa ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat. Ventilationsplåtslagare/montörer tillverkar och installerar ventilationssystem i byggnader. Ventilationstekniker injusterar, driftsätter och underhåller systemen.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  Inom ventilationsbranschen arbetar flera yrkesgrupper, här beskrivs plåtslagare/montörer och tekniker. Arbetet bidrar till ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat i bostäder, kontor, sjukhus och andra lokaler.

  Ventilationsplåtslagaren/montören arbetar med att tillverka och installera ventilationssystem i byggnader. I arbetet ingår bland annat att montera fläktar, kanaler och aggregat. Olika plåtslageritekniker används i arbetet.

  Ventilationstekniken arbetar med driftsättning av ventilationsaggregat, injustering av luftflöden och service av ventilationssystemen. Viss programmering kan ingå i arbetsuppgifterna. Ventilationstekniker gör exempelvis felsökningar på befintliga luftbehandlingsaggregat och åtgärdar felen. Arbetet handlar om att se till att ventilationen fungerar optimalt.

  Det är inte alltid tydliga skiljelinjer mellan yrkesrollerna. Ibland kan tillverkning, montagearbete och ventilationsteknik utföras av samma person.

  Ritningsläsning är en del av arbetet. Det ingår även löpande dokumentation av utförda arbeten och åtgärder. Man gör också beställningar av material.

  Arbetsplats och lön

  Ventilationsmontörer- och tekniker är anställda av ventilationsentreprenadföretag som arbetar på uppdrag av bland annat fastighetsägare, industrier och kommuner. Ventilationstekniker kan även vara anställa av serviceföretag, fastighetsbolag eller hos en tillverkares teknik/serviceavdelning.

  Genomsnittligt löneintervall

  29 600 - 42 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022