BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Bergarbetare i gruva

Borrar, spränger, skrotar och transporterar malm från gruvor – ett yrke med många roller i processen.

  • God fysik
  • Initiativförmåga
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

35 300 - 51 800 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för gruv- och stenbrottsarbetare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Gruvverksamhet startar när fyndigheter av järnmalm, koppar, zink eller andra mineraler hittas i sådana mängder att det är lönsamt att bryta och förädla malmen. Då behövs bergarbetare i arbetet med att hämta malmen från berget till markytan. Malm kan brytas i underjordsgruvor eller ovan jord i dagbrott. De maskiner som används vid dagbrott är oftast större än de som används under jord.

Borraren har som uppgift att borra hålen i berget som sedan ska fyllas med sprängämnen. Laddaren fyller borrhålen med sprängämnen och planerar för att laddningarna ska detonera i rätt ordning. Skrotaren, som ibland också kallas bergförstärkare, kontrollerar om det finns lösa bergstycken i väggar eller tak, tar bort lösa bitar och förstärker berget för att undvika ras. I större gruvor är bergarbetare ofta specialiserade på någon arbetsuppgift medan det i mindre gruvor är vanligt att arbeta med flera moment.

I vissa gruvor kan delar av gruvarbetet skötas av operatörer som sitter vid datorer kilometervis från de underjordiska schakten. Gruvarbetet utförs då med hjälp av datorer, laserteknik, obemannade fordon och borriggar styrda med joystick. Det innebär samtidigt att jobbet som bergarbetare utvecklats till att bli mer tekniskt avancerat.

Bergarbetaren ansvarar ofta för den dagliga tillsynen och rengöringen av de maskiner som används. Det behövs både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna sköta maskinerna.

Utbildningsvägar för bergarbetare i gruva

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli bergarbetare i gruva till exempel

  • företagsförlagd utbildning
  • Bergarbetare utbildas internt inom företagen. Internutbildning innebär ungefär fem till sex månaders utbildning för att arbeta som borrare eller laddare. För att bli fullärd i skrotningsarbetet krävs längre erfarenhet, ungefär ett år.
  • eftergymnasial utbildning.
  • Inom Yrkeshögskolan finns utbildningar med inriktning mot bergarbete.
/