BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Marknadsförare

Ett kreativt yrke med uppdrag att skapa uppmärksamhet och inge förtroende.

  • Förtroendeingivande
  • Kommunikativ förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Säljinriktad

Genomsnittligt löneintervall

28 600 - 67 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för marknadsanalytiker och marknadsförare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Marknadsförarens viktigaste uppgift är att skapa publicitet och uppmärksamhet för andra företags produkter, tjänster eller idéer.

Detta kallas för marknadsföring och innehåller många steg. Först analyserar marknadsföraren en viss marknad, dess produkter och konkurrenter, för att skapa en helhetsblick av marknaden. Målet är att ta reda på hur marknadsföringen ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Det är vanligt att skicka ut enkäter eller utföra undersökningar för att samla denna information.

Marknadsföraren ska även vara uppdaterad inom sociala medier för att kunna anpassa och agera på aktuella trender och information. Därefter skapar marknadsföraren en kampanj, även kallad för marknadsplan, i form av säljstrategier. Kampanjen kan ske lokalt, nationellt och globalt. Marknadsföraren ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera kampanjen.

Det gäller att ha en känsla för när och hur kampanjen ska utföras. Målet är att försöka få rätt produkt, eller tjänst, till kunden på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Då är chanserna goda för att strategin lyckas.

Eftersom marknadsföraren anpassar sin marknadsplan för kunderna så kan den se ut på olika sätt. Bland annat kan marknadsföraren skapa annonser och broschyrer. Internet, tidningar, radio och TV är andra exempel på användbara kanaler som marknadsföraren bör förstå och behärska.

En marknadsförare ska även synliggöra den egna verksamheten och andras verksamheter genom att jobba med digitala plattformar, exempelvis sökmotorer och sociala medier.

Utbildningsvägar för marknadsförare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå alternativt via Yrkeshögskolan.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli marknadsförare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • De som arbetar med marknadsföring har ofta högskoleutbildning. Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam. Vid några universitet och högskolor finns utbildningsprogram som är speciellt inriktade på marknadsföring. Det går också att välja marknadsföring som fördjupning inom ett ekonomprogram. Det går även att själv kombinera kurser i marknadsföring och andra ämnen till en examen. Även Yrkeshögskolan kan ha utbildningar till detta yrke.
/