Distriktssköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialistsjuksköterska på vårdcentraler och i kommunernas hälso- och sjukvård.

  Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler och inom kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna kan innebära egen mottagningsverksamhet, barnhälsovård, hemsjukvård och vård av äldre och funktionshindrade i särskilt boende. Arbetet är till stor del självständigt, vilket innebär att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut. Det är också viktigt att kunna samarbeta med andra yrkesgrupper.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Självständighet
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  På en vårdcentral arbetar distriktssköterskan med telefonrådgivning, tidsbokning och egen mottagning för patienter i alla åldrar. Även om arbetet till stor del är självständigt, ingår samarbete med bland annat läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

  Distriktssköterskan gör hälsoundersökningar där samtal om kost, motion, rökning och alkohol är vanligt. Undervisning för patienter enskilt eller i grupp är en del av det förebyggande arbetet.

  På en mottagning kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedömning av hudbesvär, allergier och blodtryckskontroll. Distriktssköterskan kan även arbeta med specialmottagning, exempelvis för patienter med astma eller diabetes.

  Inom den kommunala hemsjukvården gör distriktssköterskan hembesök hos patienter. I arbetet ingår att stödja och handleda hemvårdens personal i omvårdnadsarbetet och närstående som vårdar sjuka i hemmet. Distriktssköterskan arbetar även med äldre och funktionshindrade i särskilt boende.

  På en barnavårdscentral träffar distriktssköterskan familjer med barn mellan 0-6 år. Vaccinationer och rådgivning kring amning är exempel på arbetsuppgifter. Inom skolhälsovården handlar arbetet bland annat om att genomföra hälsokontroller och vaccinationer. Mycket av arbetet handlar om att ge råd och stöd.

  Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för vissa läkemedel, vilket innebär rätt att skriva ut medicin på recept.

  Arbetsplats och lön

  Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler, barnavårdscentraler, inom kommunal vård och med skolhälsovård. Oavsett var arbetet utförs har distriktssköterskor ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv i arbetet.

  Distriktssköterskor ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården. Primärvård är en del av den öppna hälso- och sjukvården och innebär vård utanför sjukhusen.

  Genomsnittligt löneintervall

  35 600 - 44 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022