BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Distriktssköterska

Specialistsjuksköterska på vårdcentraler och i kommunernas hälso- och sjukvård.

 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Självständighet
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   35 600 - 44 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   På en vårdcentral arbetar distriktssköterskan med telefonrådgivning, tidsbokning och egen mottagning för patienter i alla åldrar. Även om arbetet till stor del är självständigt, ingår samarbete med bland annat läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

   Distriktssköterskan gör hälsoundersökningar där samtal om kost, motion, rökning och alkohol är vanligt. Undervisning för patienter enskilt eller i grupp är en del av det förebyggande arbetet.

   På en mottagning kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedömning av hudbesvär, allergier och blodtryckskontroll. Distriktssköterskan kan även arbeta med specialmottagning, exempelvis för patienter med astma eller diabetes.

   Inom den kommunala hemsjukvården gör distriktssköterskan hembesök hos patienter. I arbetet ingår att stödja och handleda hemvårdens personal i omvårdnadsarbetet och närstående som vårdar sjuka i hemmet. Distriktssköterskan arbetar även med äldre och funktionshindrade i särskilt boende.

   På en barnavårdscentral träffar distriktssköterskan familjer med barn mellan 0-6 år. Vaccinationer och rådgivning kring amning är exempel på arbetsuppgifter. Inom skolhälsovården handlar arbetet bland annat om att genomföra hälsokontroller och vaccinationer. Mycket av arbetet handlar om att ge råd och stöd.

   Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för vissa läkemedel, vilket innebär rätt att skriva ut medicin på recept.

   Utbildningsvägar för distriktssköterska

   Vill du studera till distriktssköterska? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: