BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Personbilsmekaniker

Digital felsökning, service och reparationer av personbilar med stora inslag av kundkontakt.

  • Noggrannhet
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

22 600 - 36 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för personbilsmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera lätta fordon. På de flesta verkstäder tar personbilsmekanikern emot kunderna när bilen lämnas in. Genom samtal med kunden får personbilsmekanikern en bättre möjlighet att avgöra vad felet är, uppskatta hur lång tid felet tar att åtgärda och vad det kommer att kosta.

På större verkstäder tas kunden ofta emot av en kundmottagare som lämnar uppgifterna vidare till personbilsmekanikern. En personbilsmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter.

Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för personbilsmekaniker. Det ingår alltmer avancerad elektronik i moderna bilar och el-reparationerna utgör en större del av reparationerna. Bilens elektronik är till största delen datorstyrd.

För att ta reda på var felet sitter gör personbilsmekanikern en digital felsökning med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning. Mekanikern kopplar upp sig mot bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av.

Reparationsarbete innebär oftast att den del det är fel på byts ut. När felet är ett programfel i något av bilens datorprogram kodas datorerna om. Efter reparationen ser mekanikern till att allt fungerar genom en funktionskontroll vilket ibland innebär att man provkör bilen.

Även underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna. Personbilsmekanikern installerar också elektrisk utrustning som GPS eller stereo.

Utbildningsvägar för personbilsmekaniker

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli personbilsmekaniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.
  • vuxenutbildning
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/