BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Miljö - och hälsoskyddsinspektör

Utför livsmedelstillsyn och kontrollerar att lagar och förordningar följs inom miljö- och hälsoskydd.

 • Kommunikativ förmåga
 • Självständighet

   Genomsnittligt löneintervall

   31 200 - 41 400 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning och den kunskapsgrunden är viktig i yrket. Men arbetet har ett också ett mycket stort fokus på juridik och förvaltning.

   Arbetet handlar om att kontrollera att lagar och förordningar följs inom till exempel miljöbalken, livsmedelslagen eller i EU-förordningar. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer besöker och utövar tillsyn bland annat på restauranger, industrier, bostäder, vattenverk och enskilda avloppsanläggningar.

   I små kommuner arbetar inspektörerna ofta med större delar av ansvarsområdet. I större kommuner är de ofta mer specialiserade.
   Arbetet är självständigt och innebär mycket kontakter med olika människor. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samarbetar till exempel med andra tjänstemän inom kommuner, företag och myndigheter. Ibland arbetar man ensam och ibland i arbetslag.

   Rådgivning och information är en viktig del av arbetet. Inspektören informerar om de bestämmelser som gäller och ger råd, både till företag, myndigheter och allmänheten.

   Miljö- och hälsoskyddsinspektören gör även utredningar och bereder ärenden som politiska nämnder ska fatta beslut om. Det ingår ofta att föredra ärendet för politikerna.

   Utbildningsvägar för miljö - och hälsoskyddsinspektör

   Vill du studera till miljö - och hälsoskyddsinspektör? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: