BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Miljö - och hälsoskyddsinspektör

Utför livsmedelstillsyn och kontrollerar att lagar och förordningar följs inom miljö- och hälsoskydd.

  • Kommunikativ förmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

31 200 - 41 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning och den kunskapsgrunden är viktig i yrket. Men arbetet har ett också ett mycket stort fokus på juridik och förvaltning.

Arbetet handlar om att kontrollera att lagar och förordningar följs inom till exempel miljöbalken, livsmedelslagen eller i EU-förordningar. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer besöker och utövar tillsyn bland annat på restauranger, industrier, bostäder, vattenverk och enskilda avloppsanläggningar.

I små kommuner arbetar inspektörerna ofta med större delar av ansvarsområdet. I större kommuner är de ofta mer specialiserade.
Arbetet är självständigt och innebär mycket kontakter med olika människor. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samarbetar till exempel med andra tjänstemän inom kommuner, företag och myndigheter. Ibland arbetar man ensam och ibland i arbetslag.

Rådgivning och information är en viktig del av arbetet. Inspektören informerar om de bestämmelser som gäller och ger råd, både till företag, myndigheter och allmänheten.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören gör även utredningar och bereder ärenden som politiska nämnder ska fatta beslut om. Det ingår ofta att föredra ärendet för politikerna.

Utbildningsvägar för miljö - och hälsoskyddsinspektör

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli miljö - och hälsoskyddsinspektör till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning men behöver även goda kunskaper i juridik, förvaltning och samhällsplanering.Utbildning till miljö- och hälsoskyddsinspektör ges vid flera universitet. Det finns också påbyggnadsutbildningar i miljöskydd och hälsoskydd.
/