Miljö - och hälsoskyddsinspektör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Utför livsmedelstillsyn och kontrollerar att lagar och förordningar följs inom miljö- och hälsoskydd.

  Miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar främst på olika myndigheter som arbetar inom området för miljö och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn. Inspektörens uppgift är bland annat att utöva tillsyn. Inspektören är sakkunnig tjänsteman åt den politiska nämnd som lokalt ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med mera. Det är viktigt att kunna samarbeta, kommunicera muntligt och skriftligt och ta beslut.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning och den kunskapsgrunden är viktig i yrket. Men arbetet har ett också ett mycket stort fokus på juridik och förvaltning.

  Arbetet handlar om att kontrollera att lagar och förordningar följs inom till exempel miljöbalken, livsmedelslagen eller i EU-förordningar. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer besöker och utövar tillsyn bland annat på restauranger, industrier, bostäder, vattenverk och enskilda avloppsanläggningar.

  I små kommuner arbetar inspektörerna ofta med större delar av ansvarsområdet. I större kommuner är de ofta mer specialiserade.
  Arbetet är självständigt och innebär mycket kontakter med olika människor. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samarbetar till exempel med andra tjänstemän inom kommuner, företag och myndigheter. Ibland arbetar man ensam och ibland i arbetslag.

  Rådgivning och information är en viktig del av arbetet. Inspektören informerar om de bestämmelser som gäller och ger råd, både till företag, myndigheter och allmänheten.

  Miljö- och hälsoskyddsinspektören gör även utredningar och bereder ärenden som politiska nämnder ska fatta beslut om. Det ingår ofta att föredra ärendet för politikerna.

  Arbetsplats och lön

  De allra flesta inspektörerna är anställda i kommunerna. En del arbetar även på länsstyrelser eller på myndigheter som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 200 - 41 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022