BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lastbils- och maskinmekaniker

Mekaniskt och tekniskt yrke som servar, felsöker och reparerar tunga fordon och mobila maskiner.

 • Förmåga att vara flexibel
 • Noggrannhet
 • Problemlösningsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

22 600 - 36 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för lastbils- och maskinmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera tunga fordon och mobila maskiner. Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för lastbils- och maskinmekaniker. Kunskaper inom mekanik, elektronik och IT är en förutsättning.

De vanligaste uppdragen är service och underhåll. Ibland gör mekanikern en digital felsökning för att leta efter fel. Delar på fordonet plockas isär, rengörs och repareras eller byts ut. Svetsning förekommer i arbetet. När arbetet är utfört kontrollerar mekanikern att felet är åtgärdat genom att testa funktionen.

Både lastbils- och maskinmekaniker har kundkontakter, särskilt fältmekaniker. För att spara tid och hålla nere kostnaderna servas de flesta kundernas maskiner på den arbetsplats där de håller till. Det kan handla om att åka ut till ett vägarbetsområde och serva en grävmaskin eller till ett lantbruk och serva en traktor.

Fordon och maskiner kan också gå sönder och bli stående. Då behöver fältmekanikern vara beredd på att snabbt utföra reparationer på plats, ibland under svåra trafik- och väderförhållanden. Servicebilen packas med de verktyg, reservdelar och instruktionsböcker som kan behövas. Resorna kan vara långa och det gäller att planera och vara väl förberedd.

Lastbilsmekaniker kan också arbeta med så kallat påbyggnadsarbete, vilket innebär att man specialinreder lastbilar.

Utbildningsvägar för lastbils- och maskinmekaniker

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli lastbils- och maskinmekaniker till exempel

 • eftergymnasial utbildning
 • Vidareutbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.
 • vuxenutbildning
 • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
 • arbetsmarknadsutbildning.
 • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/