BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vårdadministratör

Ett yrke för dig som är noggrann och gillar språk och text.

 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   24 300 - 32 100 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Vårdadministratörer arbetar med dokumentation inom sjukvården. Att skriva och sköta hanteringen av patientjournaler är en av de vanligaste arbetsuppgifterna. Efter patienten har behandlats dokumenteras besöket och diagnosen. Vårdadministratören skriver då ner vad läkaren/vårdgivaren sagt. Det som skrivits ska sedan godkännas av läkaren/vårdgivaren.

   I patientjournalerna finns information om patientens symtom, undersökningar, provsvar, diagnoser, operationer och andra behandlingar. De flesta journaler hanteras numera digitalt. Uppgifterna om patienterna är känsliga och därför är det viktigt att kunna lagstiftningen om sekretess och journalföring. Patientjournalerna är viktiga när läkare, sjuksköterskor och psykologer möter och utvärderar patienternas behandling, men uppgifterna används också för forskning. Genom att samla landets information om exempelvis diagnoser och operationer kan statistiken användas i forskning eller i planeringen av framtidens sjukvård.

   Vårdadministratörer kan också arbeta i receptionen. Där tas patienterna emot, registreras och betalar. Ibland skickas remisser, telefonen ringer och frågor från patienterna i väntrummet besvaras. Ibland förekommer kontakter med myndigheter.

   Arbete med statistik, budget, och personalrapportering ingår ibland i arbetsuppgifterna. Att skriva protokoll vid möten och konferenser eller skriva forskningsrapporter kan också förekomma.

   Utbildningsvägar för vårdadministratör

   Vill du studera till vårdadministratör? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: