Vårdadministratör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett yrke för dig som är noggrann och gillar språk och text.

  Vårdadministratörer arbetar inom sjukvården med att skriva patientjournaler eller i receptionen. Att vara noggrann och ha intresse för språk och människor är viktigt för vårdadministratören. Vårdadministratörer kallas också för läkarsekreterare, medicinsk sekreterare eller medicinsk vårdadministratör.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Vårdadministratörer arbetar med dokumentation inom sjukvården. Att skriva och sköta hanteringen av patientjournaler är en av de vanligaste arbetsuppgifterna. Efter patienten har behandlats dokumenteras besöket och diagnosen. Vårdadministratören skriver då ner vad läkaren/vårdgivaren sagt. Det som skrivits ska sedan godkännas av läkaren/vårdgivaren.

  I patientjournalerna finns information om patientens symtom, undersökningar, provsvar, diagnoser, operationer och andra behandlingar. De flesta journaler hanteras numera digitalt. Uppgifterna om patienterna är känsliga och därför är det viktigt att kunna lagstiftningen om sekretess och journalföring. Patientjournalerna är viktiga när läkare, sjuksköterskor och psykologer möter och utvärderar patienternas behandling, men uppgifterna används också för forskning. Genom att samla landets information om exempelvis diagnoser och operationer kan statistiken användas i forskning eller i planeringen av framtidens sjukvård.

  Vårdadministratörer kan också arbeta i receptionen. Där tas patienterna emot, registreras och betalar. Ibland skickas remisser, telefonen ringer och frågor från patienterna i väntrummet besvaras. Ibland förekommer kontakter med myndigheter.

  Arbete med statistik, budget, och personalrapportering ingår ibland i arbetsuppgifterna. Att skriva protokoll vid möten och konferenser eller skriva forskningsrapporter kan också förekomma.

  Arbetsplats och lön

  Vårdadministratörer arbetar på sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Privata mottagningar, läkemedelsindustrin och medicinska forskningsinstitutioner är också vanliga arbetsplatser.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 300 - 32 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022