Operationssjuksköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialistsjuksköterska som förbereder patienter inför operation och gör i ordning operationssalen.

  Operationssjuksköterskan förbereder patienten och säkerställer operationssalen inför en operation eller kirurgisk undersökning. Man ser till att teknisk apparatur, instrument och material finns på plats och fungerar. Operationssjuksköterskan ansvarar även för aseptik och sterilitet, att assistera kirurgen och kontrollera patientens hälsa. Noggrannhet är ytterst viktigt för att undvika komplikationer.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning. Operationssjuksköterskan underlättar för patienten att genomgå operationen och skapar en relation som utgår ifrån patientens upplevelser och erfarenheter av ingreppet.

  Inför en operation ansvarar operationssjuksköterskan för att teknisk apparatur, instrument och material finns på plats och fungerar. Materialet kontrolleras före, under och efter ingreppet.

  Operationssjuksköterskan har ansvar för hygien och aseptik (att hindra spridning av smittämnen) i operationssalen. Operationssjuksköterskan desinficerar patientens hud och sterildraperar patienten med sterila operationsdukar och -lakan för att undvika sårinfektion.

  Operationssjuksköterskan förbereder patienten inför operationen. Förhållningssättet och bemötandet har stor betydelse för patientens upplevelse. Operationssjuksköterskan ser också till att patienten ligger i ett säkert och korrekt läge på operationsbordet.

  Operationssjuksköterskan arbetsleder sjuksköterskor och undersköterskor i operationssalen. Under operationen samarbetar operationssjuksköterskan med kirurgen som opererar. Operationssjuksköterskan instrumenterar, vilket innebär att ge kirurgen rätt instrument i rätt tid samt assisterar under operationen.

  Efter operationen lägger operationssjuksköterskan förband över operationssåret, dokumenterar vårdarbetet, transporterar patienten tillsammans med ansvarig anestesisjuksköterska till en uppvakningsenhet och rapporterar den vård patienten har fått.

  Arbetsplats och lön

  Operationssjuksköterskan arbetar oftast på en operationsavdelning på ett sjukhus.

  Genomsnittligt löneintervall

  35 000 - 50 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022