BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Operationssjuksköterska

Specialistsjuksköterska som förbereder patienter inför operation och gör i ordning operationssalen.

 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Samarbetsförmåga
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   35 000 - 50 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning. Operationssjuksköterskan underlättar för patienten att genomgå operationen och skapar en relation som utgår ifrån patientens upplevelser och erfarenheter av ingreppet.

   Inför en operation ansvarar operationssjuksköterskan för att teknisk apparatur, instrument och material finns på plats och fungerar. Materialet kontrolleras före, under och efter ingreppet.

   Operationssjuksköterskan har ansvar för hygien och aseptik (att hindra spridning av smittämnen) i operationssalen. Operationssjuksköterskan desinficerar patientens hud och sterildraperar patienten med sterila operationsdukar och -lakan för att undvika sårinfektion.

   Operationssjuksköterskan förbereder patienten inför operationen. Förhållningssättet och bemötandet har stor betydelse för patientens upplevelse. Operationssjuksköterskan ser också till att patienten ligger i ett säkert och korrekt läge på operationsbordet.

   Operationssjuksköterskan arbetsleder sjuksköterskor och undersköterskor i operationssalen. Under operationen samarbetar operationssjuksköterskan med kirurgen som opererar. Operationssjuksköterskan instrumenterar, vilket innebär att ge kirurgen rätt instrument i rätt tid samt assisterar under operationen.

   Efter operationen lägger operationssjuksköterskan förband över operationssåret, dokumenterar vårdarbetet, transporterar patienten tillsammans med ansvarig anestesisjuksköterska till en uppvakningsenhet och rapporterar den vård patienten har fått.

   Utbildningsvägar för operationssjuksköterska

   Vill du studera till operationssjuksköterska? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: