Röntgensjuksköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Sjuksköterskeyrke med särskild utbildning som kombinerar omvårdnad med högteknologiska insatser.

  Röntgensjuksköterskan arbetar både med människor och teknik. Undersökningar och behandlingar med högteknologisk medicinteknisk utrustning kombineras med omvårdnad av patienterna. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt. I arbetet finns ett stort inslag av avancerad datateknik.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Självständighet
  • Uppmärksam

  Arbetsuppgifter

  Röntgensjuksköterskan utför undersökningar och bedömningar som ligger till grund för diagnos och behandling. Man planerar, genomför och utvärderar undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar. Röntgensjuksköterskan tar röntgenbilder och utvärderar bildkvaliteten.

  En viktig del i arbetet är att få patienterna att känna sig trygga, förklara vad som ska hända och svara på både patienters och närståendes frågor. Det korta mötet med patienten är något som skiljer röntgensjuksköterskans arbete från många andra sjuksköterskeyrken.

  Variationen på undersökningarna är stor. Det kan vara skelettröntgenundersökningar, njurarnas och mag-tarmkanalens undersökningar, lungröntgen, datortomografi (CT), magnetkamera (MR), mammografi och ultraljud. I arbetet ingår digital bildbehandling.

  Bilderna används inte bara för att ställa diagnos. De används av till exempel kirurgen som står i operationssalen och behöver bilderna för att guida sig fram i människokroppen med hjälp av den virtuella tekniken.

  Röntgensjuksköterskan ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt vid undersökningen. Röntgensjuksköterskan ser också till att övrig personal hanterar utrustningen enligt säkerhetsbestämmelserna för strålskydd.

  Yrket är under ständig utveckling. Undersökningsmetoder med allt högre teknikinnehåll och ny apparatur kräver att röntgensjuksköterskan följer med i utvecklingen och snabbt tar till sig nyheter.

  Arbetsplats och lön

  Röntgensjuksköterskor arbetar på röntgenavdelningar på sjukhus, på vårdcentraler och på privata kliniker. Det finns också en internationell arbetsmarknad. Röntgensjuksköterskor kan även arbeta inom utbildning och hos företag som säljer medicinskteknisk utrustning och läkemedel.

  Genomsnittligt löneintervall

  29 200 - 44 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022