Tandhygienist

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Gör självständiga behandlingar och förebygger mun- och tandsjukdomar via informationsinsatser.

  Tandhygienister arbetar med förebyggande munhälsovård och med behandling av vissa tandsjukdomar. De informerar och ger råd till både enskilda patienter och grupper i till exempel skolor. Tandhygienister kan även arbeta med uppsökande tandvård, oftast inom äldrevården. Arbetet är till stor del självständigt och kommunikativ förmåga är viktigt.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Serviceinriktad
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  Tandhygienisten arbetar med individer i alla åldrar från små barn till äldre samt med personer som har olika funktionsnedsättningar och speciella behov av stöd. Arbetet handlar både om förebyggande munhälsovård och sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan.

  Några vanligt förekommande arbetsuppgifter är att med olika pedagogiska metoder främja munhälsa genom att:
  * Undersöka och diagnostisera vissa sjukdomstillstånd i munnen
  * Analysera och planera för fortsatt behandling
  * Avlägsna mjuka och hårda bakteriebeläggningar såsom plack, tandsten och missfärgningar
  * Putsa och polera tänder och fyllningar
  * Utföra fluorbehandlingar samt andra förebyggande och vårdande behandlingar

  Dokumentation och journalhantering ingår i arbetet. Tandhygienisten har rätt att förskriva läkemedel inom sitt verksamhetsområde.

  Arbetsplats och lön

  Tandhygienister är anställda inom folktandvården eller på privata tandvårdskliniker. Tandhygienister kan även arbeta på sjukhus eller inom specialisttandvården. En del tandhygienister är egna företagare med egen mottagning. Tandhygienister kan också arbeta med undervisning inom högskolan, på dentalbolag, inom läkemedelsföretag eller som arbetsledare/chefer.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 500 - 39 400 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022