Inrednings- och möbelsnickare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Tillverkar och reparerar specialsnickerier i småskalig produktion, oftast från idé till färdig produkt.

  Inrednings- och möbelsnickare arbetar med specialsnickeri i småskalig produktion. Yrkesgruppen tillverkar och reparerar möbler och inredningar på ett hantverksmässigt sätt, i kombination med modern produktionsteknik. De arbetar ofta med specialbeställningar eller tillverkning i mindre serier. Det är vanligt att vara inblandad i alla moment i tillverkningsprocessen, från idé till färdig produkt.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Finmotorik
  • Kreativ förmåga
  • Kvalitetsinriktad
  • Resultatinriktad
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  Inrednings- och möbelsnickare arbetar med att tillverka möbler och inredning efter specialbeställningar, egen design eller i mindre serier. Möbelsnickaren tillverkar nya möbler, exempelvis bord, stolar och vitrinskåp med unika egenskaper. Inredningssnickaren tillverkar och monterar inredning till offentliga lokaler, exempelvis butiker, banker och restauranger. Inredningssnickare kan även arbeta med uppdrag åt privatpersoner, men den typen av inredning görs ofta i större serietillverkning inom trä- och möbelindustrin.

  Yrkesgruppen arbetar ofta med alla moment i tillverkningsprocessen, från idé till färdig produkt. I arbetet utgår man ifrån en konstruktionsritning som beställaren eller en designer har tagit fram. Inrednings- och möbelsnickaren kan också arbeta fram ritningen själv, ofta i samråd med beställaren.

  I det praktiska arbetet ingår att välja ut trävirke eller annat material för att sedan bearbeta och ytbehandla materialet. Manuellt arbete kombineras med modern produktionsteknik. Handverktyg och maskiner av olika slag används i tillverkningsarbetet, exempelvis hyvlar, fräsar, borrmaskiner och sågar. En allt större del av tillverkningen sker med datorstyrda maskiner och då kan programmering ingå i arbetet. De färdiga delarna monteras sedan ihop till en färdig produkt.

  Arbetsplats och lön

  Inrednings- och möbelsnickare arbetar på maskinutrustade verkstäder av olika storlek. Det kan vara en specialverkstad på ett större företag eller ett mindre företag som tar fram produkter i små serier. En del driver eget företag.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 200 - 35 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022