BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Inrednings- och möbelsnickare

Tillverkar och reparerar specialsnickerier i småskalig produktion, oftast från idé till färdig produkt.

  • Finmotorik
  • Kreativ förmåga
  • Kvalitetsinriktad
  • Resultatinriktad
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

24 200 - 35 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för fin-, inrednings- och möbelsnickare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Inrednings- och möbelsnickare arbetar med att tillverka möbler och inredning efter specialbeställningar, egen design eller i mindre serier. Möbelsnickaren tillverkar nya möbler, exempelvis bord, stolar och vitrinskåp med unika egenskaper. Inredningssnickaren tillverkar och monterar inredning till offentliga lokaler, exempelvis butiker, banker och restauranger. Inredningssnickare kan även arbeta med uppdrag åt privatpersoner, men den typen av inredning görs ofta i större serietillverkning inom trä- och möbelindustrin.

Yrkesgruppen arbetar ofta med alla moment i tillverkningsprocessen, från idé till färdig produkt. I arbetet utgår man ifrån en konstruktionsritning som beställaren eller en designer har tagit fram. Inrednings- och möbelsnickaren kan också arbeta fram ritningen själv, ofta i samråd med beställaren.

I det praktiska arbetet ingår att välja ut trävirke eller annat material för att sedan bearbeta och ytbehandla materialet. Manuellt arbete kombineras med modern produktionsteknik. Handverktyg och maskiner av olika slag används i tillverkningsarbetet, exempelvis hyvlar, fräsar, borrmaskiner och sågar. En allt större del av tillverkningen sker med datorstyrda maskiner och då kan programmering ingå i arbetet. De färdiga delarna monteras sedan ihop till en färdig produkt.

Utbildningsvägar för inrednings- och möbelsnickare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli inrednings- och möbelsnickare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Det krävs ofta vidareutbildning inom Yrkeshögskolan för att arbeta som inrednings- och möbelsnickare. Det finns även högskoleutbildningar i möbelsnickeri på Mittuniversitetet och Linköpings universitet.
/