Besiktningstekniker, bilprovning

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Kontrollerar att fordon uppfyller säkerhets- och miljökrav, ett yrke med mycket kundkontakt.

  En besiktningstekniker arbetar med att kontrollera fordon så att de uppfyller de krav som ställs på dem vad det gäller säkerhet och miljö. Tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg finns som stöd i arbetet. I jobbet träffar man många kunder. Det gör att det är viktigt med känsla för service samtidigt som man är noggrann.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Serviceinriktad
  • Säljinriktad

  Arbetsuppgifter

  Besiktningstekniker arbetar med att kontrollera att fordon uppfyller säkerhets- och miljökrav. De möter dagligen olika slags kunder och deras fordon.

  Kunderna är privatpersoner, åkerier, budbilsfirmor och andra som måste besiktiga sina fordon. Till hjälp vid besiktningen har man olika tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg.

  Besiktningsteknikern informerar kunderna, som erbjuds att delta i besiktningen, om fordonets skick och om de eventuella fel som upptäcks vid besiktningen. Det händer att besiktningsteknikern beslutar om körförbud, exempelvis när en bil är i så dåligt skicka att den är en fara för trafiksäkerheten.

  Besiktningsteknikern ger också råd och tips om fordon. Eventuellt får ägaren återkomma och visa upp sitt fordon när felen är åtgärdade.

  Arbetsplats och lön

  Besiktningstekniker arbetar på bilprovningsstationer.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 000 - 50 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022