BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Väktare och ordningsvakt

Förebygger och förhindrar brott och olyckor, skyddar personer och särskilda skyddsobjekt.

  • Förmåga att ta ansvar
  • Förmåga att vara flexibel
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

26 400 - 33 300 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för väktare och ordningsvakter kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Ronderande väktare bevakar flera fastigheter, så som butiker, kontor och industrier. Arbetsuppgifter är stängning/låsning och hantering av larm.

Stationära väktare arbetar i reception/port på företag, museer och köpcentrum. De sköter in- och utpassering, övervakar kameror och sköter brand- och brottsplatsbevakning.

Ordningsvakter hjälper polisen att upprätthålla ordningen på allmänna platser, som köpcentrum, kollektivtrafik, gator och torg, eller vid olika evenemang så som konserter, idrottsmatcher och demonstrationer. Ordningsvakter har större rätt att ingripa mot personer som stör än väktare.

Butikskontrollanter är särskilt utbildade väktare som arbetar civilklädda eller i uniform i butiker. Butikskontrollantens uppgift är skydda butikens varor genom att förebygga och ingripa mot snatteri och stöld.

Värdetransportörer är särskilt utbildade väktare som arbetar med skyddade transporter av sedlar, mynt, värdepapper och annan värdefull egendom, mellan butiker, restauranger, banker och uttagningsautomater.

Personskyddsväktare är särskilt utbildade väktare som skyddar till exempel företagsledare, offentliga personer, socialarbetare och andra hotade och utsatta personer.

Skyddsvakt har som främsta arbetsuppgift är att motverka sabotage, spioneri, terrorism och grovt rån vid ett begränsat område som klassas som skyddsobjekt, till exempel kärnkraftverk, försvarsanläggningar och flygplatser.

Utbildningsvägar för väktare och ordningsvakt

Väktare kan man bli genom gymnasieutbildning eller utbildning ordnad genom branschen.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli väktare och ordningsvakt till exempel

  • företagsförlagd utbildning
  • Utbildningen till väktare anordnas av till exempel Bevakningsbranschens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA).
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via arbetsmarknadsutbildning.
/