Väktare och ordningsvakt

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Förebygger och förhindrar brott och olyckor, skyddar personer och särskilda skyddsobjekt.

  Väktarens arbetsuppgifter är att förebygga och förhindra brott och olyckor. Väktare behövs i allt ifrån butiker till torg eller för att skydda personer och särskilda skyddsobjekt.


  Efter den grundläggande väktarutbildningen kan man specialisera sig mot exempelvis personskydd eller värdetransport.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att ta ansvar
  • Förmåga att vara flexibel
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Ronderande väktare bevakar flera fastigheter, så som butiker, kontor och industrier. Arbetsuppgifter är stängning/låsning och hantering av larm.

  Stationära väktare arbetar i reception/port på företag, museer och köpcentrum. De sköter in- och utpassering, övervakar kameror och sköter brand- och brottsplatsbevakning.

  Ordningsvakter hjälper polisen att upprätthålla ordningen på allmänna platser, som köpcentrum, kollektivtrafik, gator och torg, eller vid olika evenemang så som konserter, idrottsmatcher och demonstrationer. Ordningsvakter har större rätt att ingripa mot personer som stör än väktare.

  Butikskontrollanter är särskilt utbildade väktare som arbetar civilklädda eller i uniform i butiker. Butikskontrollantens uppgift är skydda butikens varor genom att förebygga och ingripa mot snatteri och stöld.

  Värdetransportörer är särskilt utbildade väktare som arbetar med skyddade transporter av sedlar, mynt, värdepapper och annan värdefull egendom, mellan butiker, restauranger, banker och uttagningsautomater.

  Personskyddsväktare är särskilt utbildade väktare som skyddar till exempel företagsledare, offentliga personer, socialarbetare och andra hotade och utsatta personer.

  Skyddsvakt har som främsta arbetsuppgift är att motverka sabotage, spioneri, terrorism och grovt rån vid ett begränsat område som klassas som skyddsobjekt, till exempel kärnkraftverk, försvarsanläggningar och flygplatser.

  Arbetsplats och lön

  Väktare är oftast anställda på bevakningsföretag, och placeras sedan på en eller flera arbetsplatser så som köpcenter, industriområden eller gator och torg.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 400 - 33 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022