BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kriminalvårdare

Har nära kontakt med de intagna, både för att kontrollera att säkerheten följs, men också för att förbereda inför frigivning.

 • Empatisk förmåga
 • Förmåga till självkännedom
 • Konflikthanteringsförmåga
 • Psykisk stabilitet
 • Säkerhetsfokus

   Genomsnittligt löneintervall

   25 800 - 32 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Kriminalvårdens mål är att de intagna ska vara bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk efter att de har avtjänat sitt straff.

   Genom samtal och vägledning försöker kriminalvårdaren få de intagna att tänka över sin situation. Det kan till exempel handla om att motivera en missbrukare att söka behandling eller att ändra livsmönster.

   Viktiga delar i kriminalvårdsarbetet handlar om planering inför frigivning och att motivera klienterna att delta i meningsfulla aktiviteter. De kan bestå av arbete, studier, behandling eller fritidssysselsättningar. Många intagna behöver också hjälp med att träna vardagsrutiner. Det kan vara att passa tider eller att sköta ett hushåll.

   I kontakten med intagna övervakas säkerhet och ordning. Man gör närvarokontroller, visiterar intagna och lokaler. Ibland är man med under transporter, till exempel till andra anstalter, domstol eller sjukhus. Att hjälpa till med kontakter med myndigheter och anhöriga ingår också i arbetet.

   Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag.

   Som kriminalvårdare har man möjlighet att vidareutbilda sig och specialisera sig inom en rad områden. Till exempel kan man fördjupa sig i klientarbetet eller arbeta mer inriktat mot säkerhetsfrågor.

   Utbildningsvägar för kriminalvårdare

   Vill du studera till kriminalvårdare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: