Kriminalvårdare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Har nära kontakt med de intagna, både för att kontrollera att säkerheten följs, men också för att förbereda inför frigivning.

  Kriminalvårdare arbetar på någon av Kriminalvårdens anstalter och häkten och har den dagliga kontakten med de intagna. Säkerhet och ordning är viktigt, men en stor del av arbetet handlar om att förbereda klienterna inför ett liv utan kriminalitet. Den som söker sig till yrket bör vara stabil, empatisk och ha en vilja att göra skillnad för andra.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Förmåga till självkännedom
  • Konflikthanteringsförmåga
  • Psykisk stabilitet
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Kriminalvårdens mål är att de intagna ska vara bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk efter att de har avtjänat sitt straff.

  Genom samtal och vägledning försöker kriminalvårdaren få de intagna att tänka över sin situation. Det kan till exempel handla om att motivera en missbrukare att söka behandling eller att ändra livsmönster.

  Viktiga delar i kriminalvårdsarbetet handlar om planering inför frigivning och att motivera klienterna att delta i meningsfulla aktiviteter. De kan bestå av arbete, studier, behandling eller fritidssysselsättningar. Många intagna behöver också hjälp med att träna vardagsrutiner. Det kan vara att passa tider eller att sköta ett hushåll.

  I kontakten med intagna övervakas säkerhet och ordning. Man gör närvarokontroller, visiterar intagna och lokaler. Ibland är man med under transporter, till exempel till andra anstalter, domstol eller sjukhus. Att hjälpa till med kontakter med myndigheter och anhöriga ingår också i arbetet.

  Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag.

  Som kriminalvårdare har man möjlighet att vidareutbilda sig och specialisera sig inom en rad områden. Till exempel kan man fördjupa sig i klientarbetet eller arbeta mer inriktat mot säkerhetsfrågor.

  Arbetsplats och lön

  Kriminalvårdare arbetar på häkten, fängelser och med frivård i hela landet.

  Genomsnittligt löneintervall

  25 800 - 32 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022