BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Testare och testledare

Ansvarar för noggranna tester av nya IT-system som utvecklas.

 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Social förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   33 000 - 56 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   När ett nytt IT-system eller en ny applikation på webben ska byggas eller förändras behöver det kontrolleras och testas, innan det börjar användas, för att man ska upptäcka eventuella fel. Hur programmet fungerar och hur användarvänligt det är testas av en testledare. Eftersom datasystem blir mer komplexa kan en förändring i en del av systemet påverka andra delar. Därför är det också viktigt att testa att delarna fungerar tillsammans.

   Testledaren arbetar ofta tillsammans med systemutvecklare och systemförvaltare, samt de som har beställt systemet. Testledaren testar själv men minst lika stor del av arbetet går åt till att planera, leda och delta i testarbetet. Det är vanligt att testledaren fungerar som projektledare och organiserar arbetet för alla som ska vara med och testa. De som har beställt ett nytt system och de som ska arbeta med systemet kan behöva hjälp och instruktioner för hur de ska gå tillväga när de testar.

   Testledaren gör så kallade testfall som beskriver vad man ska göra i systemet och produkten. Man beskriver olika scenarier och instruktioner, till exempel vilka val och alternativ man ska be systemet eller programmet att göra. Det är bra att kunna tänka sig in i hur användaren tänker och kommer att använda systemet eller webbplatsen. Dessa testfall används vid olika tillfällen i arbetsprocessen för att försäkra sig om att alla delar och funktioner i systemet eller programmet prövas.

   I arbetet med testfallen är det viktigt att vara uppmärksam så att man upptäcker alla eventuella fel och ologiska lösningar i det nya programmet eller systemet. Testledaren skriver felrapporter och överlämnar dem till den som har beställt programmet eller systemet.

   Testledarens goda inblick medför ofta att han eller hon kan ge förslag på förändringar eller förbättringar i systemen. Kunskapen som systemtestare har, efterfrågas många gånger i arbetet med att skapa nya produkter. Då är testledaren med och styr planeringen innan man börjar bygga och ingår i förberedelsearbetet med en så kallad kravanalys inför den nya produkten eller programmet.

   Utbildningsvägar för testare och testledare

   Vill du studera till testare och testledare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: