Testare och testledare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ansvarar för noggranna tester av nya IT-system som utvecklas.

  Innan nya datasystem blir färdiga att börja användas behöver de testas. Det görs av en testledare som leder och styr testarbetet. I det här jobbet måste man ha förmåga att se helheten för att kunna avgöra vad som behöver testas, men också kunna driva det praktiska arbetet med att se till att testen genomförs. Man behöver vara social, kunna samarbeta och organisera arbetet på ett strukturerat sätt.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  När ett nytt IT-system eller en ny applikation på webben ska byggas eller förändras behöver det kontrolleras och testas, innan det börjar användas, för att man ska upptäcka eventuella fel. Hur programmet fungerar och hur användarvänligt det är testas av en testledare. Eftersom datasystem blir mer komplexa kan en förändring i en del av systemet påverka andra delar. Därför är det också viktigt att testa att delarna fungerar tillsammans.

  Testledaren arbetar ofta tillsammans med systemutvecklare och systemförvaltare, samt de som har beställt systemet. Testledaren testar själv men minst lika stor del av arbetet går åt till att planera, leda och delta i testarbetet. Det är vanligt att testledaren fungerar som projektledare och organiserar arbetet för alla som ska vara med och testa. De som har beställt ett nytt system och de som ska arbeta med systemet kan behöva hjälp och instruktioner för hur de ska gå tillväga när de testar.

  Testledaren gör så kallade testfall som beskriver vad man ska göra i systemet och produkten. Man beskriver olika scenarier och instruktioner, till exempel vilka val och alternativ man ska be systemet eller programmet att göra. Det är bra att kunna tänka sig in i hur användaren tänker och kommer att använda systemet eller webbplatsen. Dessa testfall används vid olika tillfällen i arbetsprocessen för att försäkra sig om att alla delar och funktioner i systemet eller programmet prövas.

  I arbetet med testfallen är det viktigt att vara uppmärksam så att man upptäcker alla eventuella fel och ologiska lösningar i det nya programmet eller systemet. Testledaren skriver felrapporter och överlämnar dem till den som har beställt programmet eller systemet.

  Testledarens goda inblick medför ofta att han eller hon kan ge förslag på förändringar eller förbättringar i systemen. Kunskapen som systemtestare har, efterfrågas många gånger i arbetet med att skapa nya produkter. Då är testledaren med och styr planeringen innan man börjar bygga och ingår i förberedelsearbetet med en så kallad kravanalys inför den nya produkten eller programmet.

  Arbetsplats och lön

  Testledare/testare arbetar på företag som utvecklar nya IT-system.

  Genomsnittligt löneintervall

  33 000 - 56 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022