Advokat

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Juridisk expert med klientens intresse i fokus.

  Advokater kopplas ofta ihop med att arbeta som försvarare i rättegångar. Men advokater kan göra mycket annat också. Advokater arbetar inom flera olika områden, till exempel brottmål eller med affärsjuridisk rådgivning. Advokaten har en viktig roll i att bevaka klientens intressen enligt lag och god advokatsed.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga

  Arbetsuppgifter

  Advokater kan arbeta inom flera olika områden. Till exempel med brottmål, familjerätt, affärsjuridisk rådgivning, arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor.

  Affärsjuridik är den vanligaste inriktningen inom dagens advokatkår. Advokater inom affärsjuridik hjälper bland annat till med att tolka och granska avtal. De jobbar också med att upprätta nya avtal och köpekontrakt. Det arbetar också med att ge råd, till exempel vid start eller överlåtelse av ett företag. Advokaten för ofta muntliga och skriftliga förhandlingar med sin uppdragsgivares motpart.

  I rättegångar kan advokater arbeta med att försvara personer som är misstänkt för brott. Advokaten tar del av förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som finns i ärendet. De har samtal med klienten som de företräder. De söker fram de rättsregler och den praxis, det vill säga hur man dömt i andra liknande fall, som de kan tillämpa vid rättegången. Under en rättegång förhör advokaten vittnen och parter och för sin klients talan på ett klart och överskådligt sätt.

  Advokater som arbetar med familjerätt ger råd om arv och testamenten, äktenskapsförord och regler för skilsmässa. De utreder vilka tillgångar och skulder en avliden person lämnat efter sig, en boutredning, och avvecklar dödsbon.

  Advokat är en skyddad titel vilket innebär att bara den som antagits som ledamot av Advokatsamfundet får kalla sig advokat.

  Arbetsplats och lön

  Advokater arbetar på advokatbyråer och hjälper privatpersoner, företag och organisationer med olika typer av juridiska frågor.

  Genomsnittligt löneintervall

  33 600 - 83 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022