BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Advokat

Juridisk expert med klientens intresse i fokus.

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   33 600 - 83 900 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Advokater kan arbeta inom flera olika områden. Till exempel med brottmål, familjerätt, affärsjuridisk rådgivning, arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor.

   Affärsjuridik är den vanligaste inriktningen inom dagens advokatkår. Advokater inom affärsjuridik hjälper bland annat till med att tolka och granska avtal. De jobbar också med att upprätta nya avtal och köpekontrakt. Det arbetar också med att ge råd, till exempel vid start eller överlåtelse av ett företag. Advokaten för ofta muntliga och skriftliga förhandlingar med sin uppdragsgivares motpart.

   I rättegångar kan advokater arbeta med att försvara personer som är misstänkt för brott. Advokaten tar del av förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som finns i ärendet. De har samtal med klienten som de företräder. De söker fram de rättsregler och den praxis, det vill säga hur man dömt i andra liknande fall, som de kan tillämpa vid rättegången. Under en rättegång förhör advokaten vittnen och parter och för sin klients talan på ett klart och överskådligt sätt.

   Advokater som arbetar med familjerätt ger råd om arv och testamenten, äktenskapsförord och regler för skilsmässa. De utreder vilka tillgångar och skulder en avliden person lämnat efter sig, en boutredning, och avvecklar dödsbon.

   Advokat är en skyddad titel vilket innebär att bara den som antagits som ledamot av Advokatsamfundet får kalla sig advokat.

   Utbildningsvägar för advokat

   Vill du studera till advokat? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: