BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Sveriges största yrke med känsla för personlig omvårdnad av vård- och omsorgstagare.

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

25 400 - 33 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för undersköterskor kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Undersköterskor arbetar nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. Undersköterskans arbete handlar ofta om att skapa trygghet, både för vård- och omsorgstagare och anhöriga.

Undersköterskor inom äldreomsorg ger individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende. I äldreomsorgen är undersköterskan en del av vård- och omsorgstagarens vardag. Undersköterskan stödjer och motiverar personen att göra det de själva klarar av.

En stor del av arbetet handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan vara hjälp och stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelser.

Undersköterskan har medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck samt hantera katetrar. Praktiska serviceinsatser kan även ingå i arbetet, exempelvis städning, tvätt, inköp och ärenden.

Undersköterskan är delaktig i att upprätta genomförandeplaner. Dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet är en del av arbetet. Digital kompetens är viktigt då det finns en stor mängd tekniska hjälpmedel att hantera, exempelvis för att dokumentera och för att stödja den äldre att använda digital teknik.

Utbildningsvägar för undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande. Idag ställer arbetsgivare högre krav på teoretisk utbildning än tidigare. Det beror på att många äldre med omsorgsbehov är multisjuka och arbetet blir alltmer komplext. Under sommaren 2021 infördes en nationell standard på Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasienivå) samt på vuxenutbildningen. Det innebär att du måste ha godkänd yrkesutbildning på gymnasienivå för att bli undersköterska. En skyddad yrkestitel för att bli undersköterska kommer att införas. De nya bestämmelserna om skyddad yrkestitel för ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli undersköterska inom hemtjänst och äldreboende till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Efter avslutad grundutbildning finns möjlighet att läsa specialistutbildningar inom olika områden på Yrkeshögskolan.
  • vuxenutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/