BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

Sveriges största yrke med känsla för personlig omvårdnad av vård- och omsorgstagare.

 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Samarbetsförmåga
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   25 400 - 33 900 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Undersköterskor arbetar nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. Undersköterskans arbete handlar ofta om att skapa trygghet, både för vård- och omsorgstagare och anhöriga.

   Undersköterskor inom äldreomsorg ger individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende. I äldreomsorgen är undersköterskan en del av vård- och omsorgstagarens vardag. Undersköterskan stödjer och motiverar personen att göra det de själva klarar av.

   En stor del av arbetet handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan vara hjälp och stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelser.

   Undersköterskan har medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck samt hantera katetrar. Praktiska serviceinsatser kan även ingå i arbetet, exempelvis städning, tvätt, inköp och ärenden.

   Undersköterskan är delaktig i att upprätta genomförandeplaner. Dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet är en del av arbetet. Digital kompetens är viktigt då det finns en stor mängd tekniska hjälpmedel att hantera, exempelvis för att dokumentera och för att stödja den äldre att använda digital teknik.

   Utbildningsvägar för undersköterska inom hemtjänst och äldreboende

   Vill du studera till undersköterska inom hemtjänst och äldreboende? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: