BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Undersköterska inom vårdavdelning och mottagning

Sveriges största yrke med känsla för personlig omvårdnad av patienter inom sjukvården.

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

24 800 - 34 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för undersköterskor kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Undersköterskor arbetar nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. På vårdavdelningar är patienter inlagda av olika anledningar. På mottagningar och vårdcentraler kommer patienter på kortare besök.

Undersköterskan observerar patienternas tillstånd och rapporteringar förändringar till andra yrkesgrupper. Det är vanligt att undersköterskan kontrollerar patienters temp, puls och blodtryck samt tar blodprover och lägger om sår.

I undersköterskans uppdrag ingår också att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Undersköterskan hjälper patienter med personlig hygien och av- och påklädning. Undersköterskan förbereder patienter och undersöknings-/behandlingsrum inför olika insatser. Ibland ingår det i arbetet att bädda sängar, servera mat till patienter och fylla på förråd med material.

Undersköterskan är delaktig i att upprätta vårdplaner. Dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet är en del av arbetet. Digital kompetens är viktigt då det finns en stor mängd teknisk utrustning och administrativa system som används inom hälso- och sjukvården.

Utbildningsvägar för undersköterska inom vårdavdelning och mottagning

Utbildning till undersköterska finns inom gymnasieskolan på vård- och omsorgsprogrammet. Under sommaren 2021 infördes en nationell standard på Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasienivå) samt på vuxenutbildningen. Det innebär att du måste ha godkänd yrkesutbildning på gymnasienivå för att bli undersköterska. En skyddad yrkestitel för att bli undersköterska ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli undersköterska inom vårdavdelning och mottagning till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Efter avslutad grundutbildning finns möjlighet att läsa en specialistutbildning inom olika områden på Yrkeshögskolan.
  • vuxenutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/