BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Drifttekniker, IT

Ett IT-yrke för den som är serviceinriktad och gillar att lösa problem åt användare.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

26 900 - 51 300 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för drifttekniker inom it kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Drifttekniker arbetar med att lösa problem inom IT-drift. Arbetsuppgifterna varierar beroende på hur stort företaget eller organisationen är. På ett mindre företag har man ofta bredare arbetsuppgifter och på ett större mer specialiserade uppgifter.

Vanliga arbetsuppgifter är att sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanligt.

Drifttekniker kan beställa och koordinera underhållstjänster i de fall man köper in dem av andra företag (outsourcing). Som drifttekniker kan man också arbeta i en drifthall och ha ansvar för stordriften av tekniska miljöer, då är automatik och övervakning de vanligaste uppgifterna.

När utrustning köpts in ansvarar driftteknikern för installationen av datorer, utrustning och datorprogram och för att testa så att de fungerar. Ibland anpassas datorer och datorprogram för att passa företaget. Det kan också ingå i jobbet att utbilda användarna.

Gränserna mellan olika datayrken blir alltmer flytande. Läs därför även om andra datayrken, till exempel om nätverkstekniker och supporttekniker.

Utbildningsvägar för drifttekniker, it

Yrket kräver vanligtvis utbildning på eftergymnasial nivå i någon form, för vissa tjänster kan gymnasieutbildning räcka.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli drifttekniker, it till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Datatekniska utbildningar finns inom både yrkeshögskola och högskola.
/