Innehåll på denna sida

För dig som är under 20 och inte går i gymnasieskolan

Är du under 20 år och går inte i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller någon annan utbildning? Då ska kommunen där du bor hjälpa dig att hitta en utbildning eller någon annan sysselsättning, till exempel ett arbete. Det kallas kommunernas aktivitetsansvar eller KAA.

Kommunen måste hålla koll på vilka ungdomar under 20 år som inte går i gymnasiet, anpassade gymnasieskolan eller någon motsvarande utbildning. Om du tillhör den gruppen ska kommunen erbjuda dig sysselsättning som passar dig som individ. I första hand ska de hjälpa dig att hitta en utbildning. I andra hand ska de hjälpa dig att hitta någon annan sysselsättning, till exempel ett arbete. Kommunen ska kontakta dig. Men om du har några frågor om detta kan du kontakta kommunen.

För vilka ungdomar gäller kommunens ansvar att hitta en sysselsättning?

Kommunens aktivitetsansvar gäller dig som

 • inte har fyllt 20 år
 • har gått klart grundskolan eller har blivit folkbokförd i Sverige efter att din skolplikt slutat gälla
 • inte går i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller motsvarande utbildning
 • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola
 • inte gått klart en utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan med godkänt resultat.

För vilka ungdomar gäller inte kommunens ansvar att hitta en sysselsättning?

Kommunens aktivitetsansvar gäller inte ungdomar som är asylsökande eller papperslösa. Det gäller inte heller ungdomar som har gått en utbildning som leder till en gymnasieexamen, ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola eller liknande. Om du till exempel gått klart någon av de här utbildningarna med godkänt resultat gäller alltså inte kommunens aktivitetsansvar:

 • Kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå som gett dig en gymnasieexamen.
 • Kommunal vuxenutbildning (komvux) som anpassad utbildning på gymnasial nivå som gett dig ett komvuxbevis.
 • En utbildning vid ett särskilt ungdomshem som motsvarar en utbildning i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan.
 • En utbildning vid internationella skolor på gymnasienivå eller en utbildning som leder till International Baccalaureate (IB).
 • En utbildning vid en folkhögskola som gett ett intyg om grundläggande behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan.
 • En utbildning som motsvarar gymnasieskolan i ett annat land.

Vill du veta vad som gäller för dig?

Kontakta din kommun för att få mer information.

Mer om regelverket kring kommunernas aktivitetsansvar:

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, skolverket.se

/