DIN STUDIEVÄG

!

Hit vill jag

Vad gillar du och vilka olika vägar du kan ta?
Den här delen i guiden hjälper dig att planera och kartlägga dina framtida mål och titta på möjliga vägar dit.

Övningar för att hitta ditt mål

För att besluta om en utbildning eller ett framtida yrke behöver du känna till vilka möjligheter som finns. Det svenska utbildningssystemet är utformat så att man ska kunna gå flera olika vägar för att nå ett yrkes- eller studiemål.

Kartlägg och planera
• Värdera dina alternativ.
• Utforska dina möjligheter.
• Se yrken utifrån intressen.
• Se utbildningsvägar.

Övning: Utforska dina möjligheter

Vilka yrkesområden kan vara intressanta för dig? Försök att göra en bild av dina alternativ. Börja med att skriva ett yrkesområde i mitten på solen. Runt omkring detta ord skriver du sedan möjliga yrkesområden som du förknippar med yrkesområdet i mitten. Prova gärna att göra flera solar själv på papper.

 1. Du skriver ned det yrkesområde du helst skulle vilja arbeta inom.
 2. Runt detta ord skriver du alla alternativa yrkesområden du kan komma på.
 3. Rita gärna fler solar med andra tänkbara områden.

När du kommit fram till några tänkbara alternativ kan du börja samla information om dem. Den informationen använder du sedan för att utvärdera alternativen.

Till exempel målare.

Liknande yrken, på olika sätt, kan vara konstnär, konservator, murare, snickare, dekormålare, tapetserare med flera.

Ta yrkesbeskrivningarna i Arbetsförmedlingens Hitta yrken som hjälp. Längst ned på varje sida listas liknande yrken till den yrkessida som du besöker.

Hitta yrken på Arbetsförmedlingens webbplats

Övning: Ta reda på fakta

Ta reda på fakta om

 • olika yrkens arbetsmarknad, framtidsutsikter och anställningsformer
 • utbildningar och kurser
 • olika typer av utbildningar, studieorter/länder och examen.

Övning: Inre och yttre faktorer som påverkar dig

Inre faktorer som påverkar dig

Vilka inre faktorer tror du styr dina framtida mål och studieval? Inre faktorer kan vara saker som intressen, egenskaper, värderingar och färdigheter. Skriv ner så många som möjligt. Använd exempelpersonerna för inspiration.

Har du gjort övningarna "Vilka är dina intressen" och"Vilka är dina egenskaper?" på sidan "Här är jag"? Använd gärna det resultatet när du funderar över inre faktorer.

 • Intressen handlar om det du tycker om att göra.
 • Egenskaper handlar om ditt sätt att vara, din personliga stil.
 • Dina värderingar handlar om det du tycker är viktigt. De utgör grunden för vad du tycker är rätt eller fel.
 • Färdigheter handlar om inlärda förmågor, det vill säga det du lärt dig att bli bra på.

Yttre faktorer som påverkar dig

Vilka yttre faktorer tror du styr dina framtida mål och val av studiealternativ? Yttre faktorer kan vara sådant som bostad, ekonomi och familj. Skriv ner så många som möjligt.

Titta på hur de två exempelpersonerna svarat för att få inspiration.

Vilka alternativ är bäst för dig?

Idag är antalet yrken och utbildningar större än någonsin. Du behöver utforska dina möjligheter. Det är också viktigt att du kan hitta information om vilka yrken och utbildningar det finns.

Tydliga mål är bra

• Det är lättare att gå framåt om du har ett tydligt mål att sträva mot.
• Tydliga mål gör det också lättare att välja studiealternativ.
• Dina mål ska alltid vara mätbara. De måste innebära en tydlig förändring.
• Mål handlar mycket om att kunna ta beslut om till exempel studiealternativ. Det är bra om du känner till vilka faktorer som styr dina beslut.

Övning: Sätt upp mål

Här har du möjlighet att titta närmare på vilka mål du har i yrkeslivet. Börja med att skriva ner dina huvudmål. Om du inte vet vad du vill jobba med så att du inte kan skriva ett huvudmål så kan du välja ett yrke som du är nyfiken på. Använd vår tjänst Hitta yrken A-Ö.

Begränsa dig gärna till tre huvudmål/yrken.

Titta gärna på exempelpersonerna för att få inspiration.

Hitta yrken A-Ö

Värdera dina huvudmål

 • Fundera på vad som är bra och vad som är dåligt med varje huvudmål.
 • Skriv ned ett par saker som du uppfattar som positivt med yrket och ett par saker som du uppfattar som negativt.
 • Ett plus kan till exempel vara att du har stor erfarenhet inom ett valt yrkesområde. Ett minus kan till exempel handla om att studietiden känns för lång.

Titta på din sammanställning över dina framtida mål och hur du värderar dem. Är det nu något mål som du inte längre vill satsa på? Stryk det i så fall.

Dina delmål

Vad behöver du göra för att nå dina huvudmål? Försök skriva ned ett antal tydliga delmål under varje huvudmål.

Ett delmål kan till exempel vara att kontakta en person som jobbar i det yrke du är intresserad av. Det kan också vara att skicka efter ansökningshandlingar till en utbildning som går i riktning mot ditt mål. Använd gärna exempelpersonerna för att få inspiration.

Summering

På ditt papper eller i ditt dokument på skärmen ser du nu dina mål och delmål som de ser ut för tillfället. Det kan vara en bra början till en handlingsplan.

Läs mer om detta i nästa del, "Hur gör jag?".

Övning: Att fatta beslut

I den här övningen får du hjälp att synliggöra vad som är viktigt för dig och ta fram ett tydligt underlag till dina beslut utifrån.

Börja med att skriva ned de utbildningar eller yrken du väljer mellan. Det spelar ingen roll i vilken ordning du skriver alternativen.

Viktiga faktorer

Vad är viktigt för dig när det gäller yrke eller utbildning? Det kan till exempel vara viktigt att en utbildning finns utomlands, eller att arbetsmarknaden ser bra ut för ett yrke. Skriv ner de faktorer som är viktiga för dig.

Ange också hur viktig varje faktor är för dig på en skala från 1 - 9 (9 är mycket viktig och 1 är inte så viktig).

Sätt poäng

Sätt nu poäng på de faktorer som du skrivit ned beroende på hur mycket du tror att respektive faktor tillfredställs av de olika alternativen. (9 är full poäng, 1 är lägsta poäng.)

Summering

Summera dina poäng för de olika faktorerna. Är resultatet överraskande? Gå då tillbaka och titta på hur du har värderat de olika faktorerna och vilka poäng du har givit dem. Kanske saknas det någon viktig faktor eller så kanske du vill värdera alternativen annorlunda?

”Jag vill i alla fall inte jobba med ekonomi. Mina föräldrar säger att musik är för osäkert som yrke. De vill att jag ska plugga vidare.”
/ Karim

Exempel - inspireras av Anna och Karim

Anna är 31 år och pluggar för tillfället på Komvux. Karim är 19 år, har nyss gått ut gymnasiet. Han hjälper nu till då och då i familjens bokhandel, men funderar på att studera vidare.

Exempel: Hit vill Anna och Karim

Anna: Hit vill jag

Jag vill absolut jobba med natur och miljö men jag vet inte exakt med vad. Jag kanske borde läsa vidare till agronom eller biolog? Eller jägmästare kanske?

En klasskompis ska läsa biologi på universitetet. Det kanske man skulle hänga på. Jag har i alla fall beställt hem några kurskataloger från nätet.

Karim: Hit vill jag

Jag vill i alla fall inte jobba med ekonomi. Mina föräldrar säger att musik är för osäkert som yrke. De vill att jag ska plugga vidare.

En sak som jag gillar är att hjälpa människor att lösa allvarliga problem. Jag kanske borde läsa till jurist eller psykolog? Kurator kanske? Jag ska kolla vad det finns för utbildningar.

Exempel: Anna och Karims alternativ

Här är en beskrivning av hur Anna och Karim tänkte när de gjorde övningen.

Fundera över vilka faktorer som styr dig. Tycker du att exempelpersonerna prioriterat på något annat sätt?

Anna:

Inre faktorer som styr mig är mitt intresse för naturen och att lösa uppgifter. Andra faktorer kanske kan vara att jag tycker om att arbeta fokuserat, att jag är miljömedveten, att jag tycker om att teckna och att jobba med olika strukturer.

Viktiga yttre faktorer är att jag nu pluggar naturvetenskapliga ämnen på Komvux. Dessutom bor jag nära ett universitet där jag kan fortsätta plugga.

Några yrkesområden som jag väljer mellan är biolog, miljökonsult, systemekolog och kanske landskapsarkitekt eller arkeolog.

Karim:

Inre faktorer som jag blir påverkad av är att jag gillar musik, fotboll och kanske psykologi. Jag gillar också att lösa konflikter. Däremot gillar jag inte ekonomi och att göra samma sak varje dag.

En yttre faktor är kanske att min familj vill att jag studerar vidare.

Yrkesområden jag kan tänka mig är något som har med läkarvård eller musik att göra. Man kan ju till exempel jobba som akutläkare, tandläkare, psykolog, musiklärare eller musikproducent. Psykolog verkar kanske mest intressant.

Exempel: Anna och Karim sätter upp mål

Annas mål och delmål

Huvudmål 1:
Jag vill åka till Sydafrika. Jag har läst att Taffelberget vid Kapstaden har 3000 växter som bara finns där på hela jorden.
+ Jag har alltid velat åka dit. Om jag åker dit kan jag lära mig saker som jag har nytta av i min framtida utbildning.
- Jag har inte tillräckligt med pengar för att åka.

Delmål 1:
Ett delmål kanske kan vara att spara 200 kronor i månaden.

Huvudmål 2:
Jag har beslutat mig för att försöka klara en filosofie kandidatexamen på biologiska institutionen på universitetet.
+ Jag bor nära universitetet. Jag har läst in de ämnen jag behöver på Komvux. Jag är mycket intresserad av biologi.
- Jag är osäker på vilken inriktning som skulle passa mig.

Delmål 2:

 • Hämta information på universitetet.
 • Kanske tala med en student där, eller en studievägledare.
 • Välja kurs.
 • Skicka in ansökan.

Karims mål och delmål

Huvudmål 1:
Vi har pratat om att släppa en skiva.
+ Vi har en massa bra låtar.
- Det skulle betyda en massa jobb.

Delmål 1:
Jag ska börja med att snacka med en som vi känner som har producerat sin egen skiva.

Huvudmål 2:
Jag kanske vill bli någon sorts läkare eller psykiatriker. Då måste jag ju plugga vidare.
+ Intressant ämne.
- Mycket plugg.

Delmål 2:

 • Läsa katalogerna jag fått från pappa.
 • Välja utbildning.
 • Skriva ansökan.
 • Klara tentorna.

Vägledningsresan - Din studieväg

För att besluta om en utbildning eller ett framtida yrke behöver du känna till vilka möjligheter som finns. Det svenska utbildningssystemet är utformat så att man ska kunna gå flera olika vägar för att nå ett yrkes- eller studiemål.

/