• Start
  • Yrken och framtid
  • Kopia (1) av Guide för att göra ett studieval

SAMLA DINA TANKAR OCH FATTA ETT BESLUT

Guide för att göra ett studieval

Den här guiden hjälper dig att göra ett studie- eller yrkesval. Använd guiden som ett verktyg för att strukturera dina tankar och ta ett beslut. Du kan välja att gå igenom varje del eller att bara göra den del som är mest intressant för dig.

A
B
C

Vägledningsresan - Här är jag, hit vill jag hur gör jag?

Många faktorer spelar in när du ska göra ett studie- eller yrkesval. Guiden hjälper dig med övningar och exempel att klargöra var du står och vad du vill uppnå. Du får en tydligare bild av vad som påverkar dig och dina framtida mål för att du ska kunna göra ditt val.

Guiden, vägledningsresan, innehåller delarna Här, Hit och Hur. Här kan du läsa mer om de olika delarna i vägledningsresan.

Här är jag - självkännedom

Dina val påverkas till exempel av vem du är och vad du tycker är viktigt. I den här delen kan du utforska din utgångspunkt som vilka intressen och egenskaper du har och kanske också om det är något du vill undvika eller välja bort. När du vet dina förutsättningar kan du sätta upp mål och fundera på studieval för att nå dit. I studievalsguiden kan du testa själv i ”Här är jag”.

Hit vill jag - Din studieväg

Vad vill du göra i framtiden? Den här delen i guiden hjälper dig att planera och kartlägga dina framtida mål. Det handlar också om att fatta beslut och värdera alternativa vägar till dina framtida mål. I studievalsguiden kan du testa själv i ”Hit vill jag”.

Hur gör jag - nå dina studiemål

För att nå dina studiemål behöver du:

-Planera, genom att samla information och fatta beslut som leder dig mot dina mål. En bra planeringsteknik underlättar.

-Genomföra, genom att fullfölja dina studier. Du har då hjälp av att veta var du har för inlärningsstil.

I studievalsguiden kan du testa själv i ”Hur gör jag”.

VÄGLEDNINGSRESAN

Relaterade artiklar

Hitta rätt utbildning för dig

Hitta utbildning för vuxna

Kunskap och inspiration om yrken

Hitta yrken A - Ö

A

Om guiden

Guiden bygger på vägledningsteorier * och hjälper dig att med hjälp av övningar och exempel klargöra var du står och vad du vill uppnå. Du får en tydligare bild av vad som påverkar dig och dina framtida mål.

Använd guiden som ett verktyg för att strukturera dina tankar och ta ett beslut. Guiden består av delarna:

  • Här är jag
  • Hit vill jag
  • Hur gör jag?

Så här fungerar guiden

Guiden består av information, övningar och exempel. Med hjälp av det ringar du in var du står, vart du siktar och hur du ska göra för att komma dit.

Du kan göra alla delar eller någon del beroende på din situation.

DIN STUDIEVÄG

B

Hit vill jag

Vad vill du göra i framtiden?
För att besluta om det behöver du veta vilka möjligheter som finns och vilka vägar som leder dit.

Kartlägg och planera:
• Värdera dina alternativ
• Utforska dina möjligheter
• Se yrken utifrån intressen
• Se utbildningsvägar

Dekorationsbild
Inledande text

Puff

Dekorationsbild
Inledande text

Puff

NÅ DINA STUDIEMÅL

C