NÅ DINA STUDIEMÅL

?

Hur gör jag?

Vet du var du befinner dig och vilka dina mål är? Då behöver du bestämma hur du ska nå dit. Planeringsteknik och studieteknik är viktiga faktorer när du ska nå dina mål.

Övningar för att göra en studieplan

För att besluta om en utbildning eller ett framtida yrke behöver du känna till vilka möjligheter som finns. Det svenska utbildningssystemet är utformat så att man ska kunna gå flera olika vägar för att nå ett yrkes- eller studiemål.

Planera

Planeringsteknik - En handlingsplan kan vara allt från en liten lapp med ett mål och några punkter till ett omfattande dokument med delmål och tidplan. Oavsett vad din handlingsplan gäller så har du alltid hjälp av att strukturera och skriva ner dina tankar.

Genomföra

Studieteknik - din studieteknik är någonting du kan påverka själv. Du kan till exempel bli bättre på att anteckna eller se till att ljuset är bra där du sitter och pluggar.

Övning: Gör en handlingsplan

Här är ett exempel på en enkel handlingsplan. Den kan du använda oberoende av hur omfattande dina mål är.

Mina förutsättningar

Det är viktigt att du funderar över

 • hur mycket tid du har för att uppnå huvudmålet
 • vilka möjligheter och alternativ du har att välja mellan
 • om det finns några hinder att ta hänsyn till
 • eventuella osäkra faktorer, sånt som kan gå fel
 • vad du kan göra direkt
 • hur du vet om du lyckats eller inte.

Det jag vill uppnå

Att sätta upp ett mål innebär att du skapar en riktning som hjälper dig behålla fokus på det du vill göra.

Försök att beskriva målet så tydligt som möjligt. Se till att det går att mäta så att du vet när det är uppnått. Det är svårt att mäta om något blivit bättre. Däremot kan du mäta om du läst färdigt en kurs.

Om huvudmålet är stort är det viktigt att du sätter upp tydliga delmål. När du klarar ett delmål vet du att du är på rätt väg och kommer klara huvudmålet. Ett exempel på delmål kan vara att lämna in en ansökan.

Övning: Gör en tidplan och checklista

Det är alltid bra att göra en tidplan och en checklista över hur du ska nå dina mål och delmål.
Skriv ned alla aktiviteter i ordningsföljd. Vid varje aktivitet anger du

 • vad som ska göras.
 • vem som ska göra det
 • tid och datum för när det ska göras och när det ska vara genomfört.

Tänk på att vara flexibel! Det kan hända saker som gör att du måste göra ändringar i din handlingsplan. En väl genomarbetad plan är lättare att ändra.

Att tänka på

 • Använd din egna ord för att beskriva det som ska göras. Det är viktigt att du senare förstår hur du tänkte när du skrev planen.
 • Använd aktiva verb för att beskriva vad som ska göras. Skriv ord som till exempel undersök, kontakta, mejla, besök.
 • Var detaljerad.
 • Ta gärna hjälp av andra för att diskutera din plan.
 • Bestäm datum när aktiviteterna ska genomföras och när de ska vara genomförda.
 • Bocka av varje aktivitet när den är genomförd.
 • Tänk på att det är du som äger handlingsplanen. Det är bara du som bestämmer vad som ska finnas där och vad som ska ändras.

”Jag är analytiskt lagd och tycker om att prova mig fram och lösa uppgifter. Nu när jag börjat plugga igen har jag bättre studieteknik och är mer välplanerad.”
/ Anna

Exempel - inspireras av Anna och Karim

Anna är 31 år och pluggar för tillfället på Komvux. Karim är 19 år, har nyss gått ut gymnasiet. Han hjälper nu till då och då i familjens bokhandel, men funderar på att studera vidare.

Exempel: Anna och Karim planerar

Anna planerar

Nu när jag bestämt mig för att läsa vidare är jag ännu mer motiverad till studierna på Komvux. Jag har hittat massor av information på nätet. Nu återstår att välja kurser på universitetet och göra en ansökan.

Jag är analytiskt lagd och tycker om att prova mig fram och lösa uppgifter. Nu när jag börjat plugga igen har jag bättre studieteknik och är mer välplanerad.

Karim planerar

Jag har inte planerat så mycket. Jag har några kurskataloger hemma. Det skulle vara roligt att plugga i någon annan stad. Kanske finns det någon utbildning som ligger närmare jobben och arbetslivet än vad universiteten verkar göra?

Jag behöver veta varför jag ska lära mig något. Jag gillar grupparbeten, att få vara med och påverka och komma med idéer. När vi gör låtar är det ofta jag som skriver texterna. Har inte funderat så mycket på studieteknik. Jag läser i alla fall bäst med musik i bakgrunden.

Vägledningsresan - Nå dina studiemål

Vet du var du befinner dig och vilka dina mål är? Då behöver du bestämma hur du ska nå dit. Planeringsteknik, inlärningsstil och studieteknik är viktiga faktorer när du ska nå dina mål.

Kolla också in

Hitta rätt utbildning för dig

Utbildningar för vuxna

Kunskap och inspiration om yrken

Yrken A - Ö