• Start
  • Yrken och framtid
  • Yrken och arbetsmarknad

Yrken och arbetsmarknad

På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du information om yrken och arbetsmarknad. Intresseguiden hjälper dig att ringa in dina intresseområden och i Hitta yrken får du information om vad olika yrken innebär.

Intresseguiden

Dekorationsbild

Intresseguiden är en tjänst som kan hjälpa dig att få syn på dina egna intresseområden och förmågor.

Med hjälp av 12 frågor och hur du ställer dig till de olika svarsalternativen kan du få hjälp att ringa in vad du tycker verkar intressant eller roligt och vilka styrkor och svagheter du har när det gäller olika förmågor.

Resultat blir en intresseprofil och du får förslag på yrken som kanske skulle passa dig.

Förhoppningsvis leder intresseguiden till att öka din självkännedom samtidigt som du får syn på vilka olika yrken på arbetsmarknaden som kanske är intressanta för dig utifrån dina intressen och förmågor.

Intresseguiden på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta yrken

Dekorationsbild

Hitta yrken är ett verktyg som informerar om olika yrken, vad de innebär i form av arbetsuppgifter, löneläge och vilka förmågor som är bra att ha i yrket. Här finns även information om framtidsutsikter för arbetsmarknaden inom yrket och vilka utbildningsvägar som finns.

I Hitta yrken kan du leta bland 350 yrken inom 20 olika yrkesområden.

Syftet med Hitta yrken är att du ska få information och kunskap om olika yrken på svensk arbetsmarknad.

Hitta yrken på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Språkfunktion

Tjänsten Hitta yrken har en automatisk översättningsfunktion som stödjer ett hundratal olika språk.

Framtidsutsikter för olika yrken

Här finns en samlingssida som presenterar prognoser med framtidsutsikter för olika yrken. Syftet är att stötta dig i att göra ett medvetet karriärval genom
att välja ett yrke med goda framtidsutsikter.

  • Yrkeskompassen visar prognoser med framtidsutsikter för de 200 vanligaste yrkena.
  • Var finns jobben? visar jobbmöjligheter utifrån yrkesområden och yrken i det län där du bor.

Framtidsutsikter på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 april 2022