Svensk skola utomlands

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är endast sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Om du och dina barn väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten och därmed rätten till utbildning. När ni är utomlands kan ditt barn ta del av svensk utbildning på grundskole- och gymnasienivå mot en avgift. Svenska utlandsskolor är fristående skolor som ligger utanför det svenska skolväsendet.

Information om att studera eller göra praktik utomlands

Olika former av svensk utbildning i utlandet

Kostnader vid studier utomlands

Om ni väljer att flytta utomlands har hemkommunen inte någon skyldighet att betala för ditt barns skolgång utomlands. Svenska utlandsskolor och distansinstitut tar ut elevavgifter. Avgifterna varierar mellan utbildningarna. Ta kontakt med den som anordnar utbildningen om du har frågor om avgifterna.

Planera inför återvändandet till Sverige

Det är viktigt att ni i god tid planerar för återvändandet tillsammans med den kommun dit ni flyttar. Det kan även vara bra att kontakta den skola som du önskar att ditt barn ska gå i. Eleven har rätt till utbildning vid återkomsten men detta innebär inte garanterat en plats i samma skola eller klass som tidigare.

Adresser till svenska utlandsskolor

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

England, London
Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i London Länk till annan webbplats.

Frankrike, Paris
Svenska skolan i Paris
Reguljär undervisning, förskola, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Paris Länk till annan webbplats.

Portugal, Lissabon
Svenska skolföreningen i Lissabon
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Lissabon Länk till annan webbplats.

Spanien, Fuengirola
Svenska skolföreningen på Costa del Sol
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Fuengirola Länk till annan webbplats.

Spanien, Gran Canaria
Svenska skolan/Colegio Sueco, Rocas Rojas
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.
Distansundervisning, år 7-9

Svenska skolan på Gran Canaria Länk till annan webbplats.

Spanien, Madrid
Skandinaviska Skolföreningen
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Skandinaviska skolföreningen Madrid Länk till annan webbplats.

Spanien, Marbella
Svenska skolan Marbella
Reguljär undervisning, år 1-6
Handledning för åk 7-9 och gymnasiet på distans

Svenska skolan i Marbella Länk till annan webbplats.

Spanien, Teneriffa
Svenska skolan Teneriffa
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Svenska skolan på Teneriffa Länk till annan webbplats.

Spanien, Torrevieja
Skandinaviska skolan Costa Blanca
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Skandinaviska skolan Costa Blanca Länk till annan webbplats.

Spanien, Palma de Mallorca
Svenska skolan
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1- 9.

Svenska skolan på Mallorca Länk till annan webbplats.

Tyskland, Berlin
SSB Schwedische Schule in Berlin GmbH
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Berlin Länk till annan webbplats.

Österrike, Wien
Svenska skolföreningen i Wien
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Wien Länk till annan webbplats.

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

England, London
Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i London Länk till annan webbplats.

Frankrike, Paris
Svenska skolan i Paris
Reguljär undervisning, förskola, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Paris Länk till annan webbplats.

Portugal, Lissabon
Svenska skolföreningen i Lissabon
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Lissabon Länk till annan webbplats.

Spanien, Fuengirola
Svenska skolföreningen på Costa del Sol
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Fuengirola Länk till annan webbplats.

Spanien, Gran Canaria
Svenska skolan/Colegio Sueco, Rocas Rojas
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.
Distansundervisning, år 7-9

Svenska skolan på Gran Canaria Länk till annan webbplats.

Spanien, Madrid
Skandinaviska Skolföreningen
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Skandinaviska skolföreningen Madrid Länk till annan webbplats.

Spanien, Marbella
Svenska skolan Marbella
Reguljär undervisning, år 1-6
Handledning för åk 7-9 och gymnasiet på distans

Svenska skolan i Marbella Länk till annan webbplats.

Spanien, Teneriffa
Svenska skolan Teneriffa
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Svenska skolan på Teneriffa Länk till annan webbplats.

Spanien, Torrevieja
Skandinaviska skolan Costa Blanca
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Skandinaviska skolan Costa Blanca Länk till annan webbplats.

Spanien, Palma de Mallorca
Svenska skolan
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1- 9.

Svenska skolan på Mallorca Länk till annan webbplats.

Tyskland, Berlin
SSB Schwedische Schule in Berlin GmbH
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Berlin Länk till annan webbplats.

Österrike, Wien
Svenska skolföreningen i Wien
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Wien Länk till annan webbplats.

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Kenya, Nairobi
The Swedish School Association of Kenya
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Nairobi Länk till annan webbplats.

Mocambique, Maputo
Skandinaviska skolan i Maputo
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9.

Skandinaviska skolan i Maputo Länk till annan webbplats.

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Kenya, Nairobi
The Swedish School Association of Kenya
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Nairobi Länk till annan webbplats.

Mocambique, Maputo
Skandinaviska skolan i Maputo
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9.

Skandinaviska skolan i Maputo Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 augusti 2023