Innehåll på denna sida

Språk i grundskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska kan hen ha rätt till modersmålsundervisning från och med årskurs 1. Senast från årskurs 6 ska alla elever välja att läsa ett språk som språkval.

Dags för språkval

Är det dags för dig att göra ditt språkval i grundskolan? Här kan du läsa om vilka språk du kan välja mellan, vad du kommer att lära dig och hur ditt val kan påverka ditt meritvärde.

Dags för språkval

Din rätt att läsa modersmål i grundskolan

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål.

Din rätt att läsa modersmål i grundskolan

/