Innehåll på denna sida

Din rätt att läsa modersmål i grundskolan

Du som har ett annat modersmål än svenska kan ha rätt att få modersmålsundervisning från och med årskurs ett i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål.

About mother tongue and Swedish as second language in English and other languages

Två elever som läser och skriver.

Modersmål är ofta det eller de språk du lär dig först, när du är ett litet barn. Du kan ha flera modersmål, men i de flesta fall har du bara rätt att få undervisning i ett modersmål i skolan.

Det finns flera fördelar med att läsa ett modersmål. Du får kunskaper i och om ett språk och en kultur som hör till språket. Om du kan ditt modersmål kan du också bli bättre på svenska, andra språk och i andra ämnen. Språkkunskaper är också efterfrågade i arbetslivet.

Vem har rätt att få undervisning i modersmål?

Rätten till modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.

Modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk

Du som går i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

  • en eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • du brukar prata språket hemma
  • du har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen måste också erbjuda modersmålsundervisning till dig som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om du inte brukar prata språket hemma. Men du måste ha grundläggande kunskaper i språket. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Huvudmannen måste bara anordna modersmålsundervisning i ett språk om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare.

Om rektorn inte hittar en lärare som kan undervisa på plats i skolan får skolan erbjuda fjärrundervisning. Om du får modersmålsundervisning får du fortsätta att vara med i undervisningen även om du skulle sluta prata språket hemma. Om du läser modersmål i grundskolan har du större möjligheter att fortsätta läsa det språket i gymnasieskolan.

Fjärrundervisning, skolverket.se

Modersmål som nationellt minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du särskilda rättigheter till modersmålsundervisning. Det finns inga krav på att du ska prata språket hemma eller att du ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen måste anordna modersmålsundervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Om rektorn inte hittar en lärare som kan undervisa på plats i skolan får skolan erbjuda fjärrundervisning.

Om du tillhör den nationella minoriteten romer och kommer från utlandet kan du få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Om du läser modersmål i grundskolan har du större möjligheter att fortsätta läsa det språket i gymnasieskolan.

Fjärrundervisning skolverket.se

När kan jag börja och hur länge får jag läsa modersmål?

Du kan börja läsa modersmål under hela din tid i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Din vårdnadshavare kan kontakta en lärare eller rektorn på skolan för att få veta mer om hur du ansöker om att få läsa ditt modersmål. Rektorn bestämmer om du ska få läsa modersmål.

Om du får din undervisning i modersmål utöver den vanliga lektionstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i sju läsår under din skoltid. Du har rätt att läsa ditt modersmål i mer än sju läsår om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om du har ett särskilt behov av modersmålsundervisning.

Betyg och meritvärde

Du söker till gymnasiet med ditt meritvärde från grundskolan. Meritvärdet är summan av betygsvärden för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. Om du läser modersmål kan ditt betyg i modersmål ersätta ett annat betyg när du ansöker till gymnasiet. Det sker automatiskt vid gymnasieantagningen.

Olika sätt att läsa modersmål på

Det finns olika sätt att läsa ditt modersmål i skolan. De olika sätten har olika fördelar och nackdelar.

Modersmål utöver din vanliga lektionstid

Du kan få möjlighet att läsa modersmål utöver din vanliga lektionstid. Du kan få lite längre skoldagar, men när du börjar i sexan kan du också lära dig något annat språk inom ämnet moderna språk, såsom spanska, franska eller tyska.

Modersmål inom din vanliga lektionstid

Om du väljer att läsa modersmål inom det vanliga schemat läser du ditt modersmål som språkval i stället för ett modernt språk. Då läser du modersmål som ett eget ämne med en egen kursplan. Du behöver inte gå längre dagar. En nackdel är att du kanske inte får lära dig något av de moderna språken, som spanska, franska eller tyska.

Om du läser ett modernt språk som språkval får du meritpoäng som kan hjälpa dig att komma in på den gymnasieutbildning du vill. Men om du läser modersmål som språkval får du inte meritpoäng. Det kan alltså vara en nackdel med att läsa ditt modersmål som språkval.

Du kan även läsa modersmål inom ramen för skolans val eller elevens val.

Dags för språkval

Modermål som språkval, skolverket.se

Engelska som modersmål

Det är obligatoriskt för alla elever att läsa engelska som ämne men du kan även läsa engelska som modersmål. Ämnet engelska och ämnet modersmål - engelska är två olika ämnen med olika kursplaner.

/