Innehåll på denna sida

Ansökan och antagning till grundskolan

Det är kommunen du bor i som är ansvarig för grundskolan och anpassade grundskolan och ska erbjuda ditt barn en plats i skolan. Det kan också finnas fristående skolor i kommunen. Du kan lämna önskemål om vilken skola du vill att ditt barn ska gå i.

Två elever vid framför en världskarta som tittar på en laptop.

Du kan välja skola till ditt barn

I din ansökan om skola kan du ange önskemål om vilken av kommunens skolor du vill att ditt barn ska gå på. Anger du flera alternativ ökar chansen att ditt barn får plats på en skola som du önskar. Om du inte gör någon ansökan placerar din kommun ditt barn i en skola nära hemmet.

Du har rätt att välja skola till ditt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där ni bor.

Ansökningsperioden till grundskolan varierar mellan olika kommuner.

Regler för placering vid en skola

Kommunala och fristående skolor har olika regler för skolplacering.

Regler för placering vid kommunala skolor

  • Närhetsprincipen

Vårdnadshavares önskemål får inte gå ut över en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet. Det brukar kallas för närhetsprincipen. I vissa fall kan flera skolor bedömas som likvärdiga ur kommunikationssynpunkt, även om de inte ligger på samma avstånd från hemmet. Närhetsprincipen innebär alltså inte alltid att en elev har rätt att bli placerad vid den skola som ligger allra närmast hemmet.

  • Syskonförtur som urvalsgrund

Kommuner har en viss frihet att själva bestämma vilka principer de vill använda vid skolplacering. Ett exempel på en sådan princip är syskonförtur. Syskonförtur innebär att om ett barn har ett syskon som går på en skola har det barnet förtur att få en plats på skolan.

Men de principer som kommunen använder får inte gå emot bestämmelserna om vårdnadshavares önskemål eller närhetsprincipen.

Regler för placering vid fristående skolor

Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående skola behöver skolan göra ett urval. Fristående skolor kan använda

  • anmälningsdatum (kötid)
  • syskonförtur
  • geografisk närhet
  • vissa verksamhetsmässiga samband .

Tester och prov vid antagning eller urval

Vissa utbildningar i grundskolan får använda tester och prov för att göra antagning och urval till utbildningen på skolan. Det gäller bland annat utbildningar som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd.

Under vissa förutsättningar kan skolor använda färdighetsprov i musik som villkor för antagning och urval till en utbildning i förskoleklass.

Om en skola använder färdighetsprov som grund för urval till en viss skolenhet får de inte använda någon annan urvalsgrund.

Hitta skolor i din kommun

Det kan finnas flera olika grundskolor och anpassade grundskolor att söka till i din kommun. Det kan finnas kommunala och fristående skolor. Kommunala skolor ansvarar kommunen för. Fristående skolor drivs av en ägare, till exempel ett företag eller en stiftelse.

I Hitta och jämför grundskolor och anpassade grundskolor kan du söka fram och jämföra skolorna utifrån till exempel betygsresultat, lärartäthet och Skolinspektionens granskningsrapporter.

Hitta och jämför grundskolor

Skicka in din ansökan

Många kommuner och fristående skolor har digitala system för ansökan. Information om hur du ska göra ansökan brukar finnas på kommunens webbplats. I vissa kommuner finns även fristående skolor med i kommunens ansökningssystem. Då kan du söka alla skolor som finns i kommunen via samma system.

Finns inte de fristående skolorna i din kommun med i kommunens system ansöker du till dessa skolor direkt hos skolan. Kontakta skolan för att få information om hur du ska göra ansökan.

Få besked om skolplats och svara

När ansökningsperioden är över och skolplatserna är fördelade får du besked från din kommun om vilken skola ditt barn har blivit antagen till. Har du sökt direkt till en fristående skola får du svar från skolan.

Det är viktigt att du svarar på beskedet om antagning om du vill ha platsen du har blivit erbjuden.

Om du tackar nej till platsen eller om du inte svarar i tid, erbjuds platsen till annan elev. Ditt barn får då en placering på en skola nära ert hem, enligt reglerna som gäller för skolplacering i din kommun.

Om ni är två vårdnadshavare måste ni båda skriva under antagningsbeskedet. Om du är bortrest eller inte kan skriva under av någon annan anledning, kan du ge en fullmakt till någon annan som kan göra det i ditt ställe.

Om ditt barn inte fått plats i skola du sökt

Om ditt barn inte fått plats i någon av de skolor du ansökt till placeras ditt barn i en skola nära ert hem, enligt din kommuns regler för skolplacering.

Reservantagning

Du kan söka till eventuella restplatser för ditt barn på kommunala skolor. Information om hur du gör det finns på din kommuns webbplsts.

Ditt barn börjar skolan

Skolan informerar om när höstterminen börjar, så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten.

/