Rätt till modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Modersmål är ett eget ämne som du kan läsa båda inom ditt vanliga schema eller utanför. Du har särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet.

About mother tongue and Swedish as second language in english and other languages

Två elever som läser och skriver.

Du har rätt att få undervisning i modersmål som språkval. Att kunna ditt modersmål bra kan hjälpa dig att bli bättre på svenska, andra språk och andra ämnen. Du får betyg i modersmål på samma sätt som i andra ämnen. De kunskaper och förmågor som du visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.

Särskilda rättigheter för nationella minoriteter

Du har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet. Det räcker till exempel att en elev ska vilja läsa ett nationellt minoritetsspråk för att ha rätt att göra det på din skola. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Du har rätt att få läsa ditt nationella minoritetsspråk oavsett om du har några kunskaper i språket eller inte.

Undervisning i modersmål utom nationella minoritetsspråk

Du ska bli erbjuden att läsa modersmål i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

 • en eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål,
 • du pratar språket hemma och
 • du har grundläggande kunskaper i språket.

Det behöver dock finnas fem elever som uppfyller något av de här kraven som vill läsa modersmålet för att du ska ha rätt att läsa språket. Det behöver också finnas en lämplig lärare. Rektorn bestämmer vem som är lämplig.

Modersmål som språkval eller utökat schema

Du kan välja att läsa modersmål utöver ditt vanliga schema.

Du kan också välja att läsa modersmål som språkval i stället för ett modernt språk. En fördel med det är att du då får undervisningen i ditt vanliga schema och inte behöver gå längre dagar. En nackdel är att du kanske inte får lära dig något av de andra moderna språken, som spanska, franska eller tyska.

Att läsa ett modernt språk som språkval kan ge dig meritpoäng som kan hjälpa dig komma in på det gymnasiet eller den högskola du vill.

Läs mer om språkval och meritpoäng

Språkvalet i grundskolan på Skolverket.se Länk till annan webbplats.

Modersmål i gymnasieskolan

Du har rätt till modersmålsundervisning även i gymnasieskolan om du har goda kunskaper i språket. Det är dock inte garanterat att du kan fortsätta läsa ditt modersmål på gymnasieskolan. Kontakta din gymnasieskola för att få reda på vilka språk du kan läsa.

Engelska som modersmål

Det är obligatoriskt för alla elever att läsa engelska som ämne men du kan läsa språket även inom modersmålsundervisningen. Engelska och engelska som modersmål är två olika ämnen med olika kursplaner/ämnesplaner.

När kan jag få modersmålsundervisning?

Du kan få modersmålsundervisning i

 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Din vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. Du själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Sedan är det rektorn som beslutar om du kommer att få modersmålsundervisning. Inom kommunal vuxenutbildning ansöker du också själv om att läsa kurser inom ämnet modersmål, och skolans huvudman beslutar om du kan få börja.

Modersmål i förskolan

Förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska stöda barn och elever att utveckla och använda sitt modersmål. Men de är inte skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning på samma sätt som i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Du har dock rätt till en förskoleplats som kan ge dig modersmålsstöd i ett nationellt minoritetsspråk om du tillhör en.

Läs mer om förskola på nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

Studiehandledning på modersmål

Du har rätt att få studiehandledning på ditt modersmål. Det gäller inte bara nyanlända elever utan alla elever i

 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan.

Du har i vissa fall en förstärkt rätt till studiehandledning på ditt modersmål om du är nyanländ.

Läs mer om studiehandledning på modersmål på Skolverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 oktober 2022