Innehåll på denna sida

Spetsutbildning i gymnasieskolan

Ska du börja gymnasiet och vill fördjupa dig inom ett eller flera ämnen och få möjlighet att läsa högskolekurser? Då kan du ansöka om att gå en spetsutbildning. Spetsutbildningarna i gymnasiet finns på försök och avslutas 2027. Sista intaget görs hösten 2024.

Vad är spetsutbildning i gymnasieskolan?

På en spetsutbildning i gymnasieskolan får du möjlighet att fördjupa dig extra mycket inom ett eller flera ämnen och läsa högskolekurser. De spetsutbildningar som finns just nu inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • matematik
  • naturvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • teknikvetenskap
  • humaniora.

Här kan du se vilka skolor som har spetsutbildning på försök.

Godkända spetsutbildningar i gymnasieskolan (skolverket.se)

Det finns också riksrekryterande estetiska spetsutbildningar som inte ingår i försöket med spetsutbildningar. De är permanenta.

Här kan du se vilka skolor som har estetiska spetsutbildningar (skolverket.se)

Vem kan gå en spetsutbildning på gymnasiet?

Utbildningarna är riksrekryterande. Det innebär att alla elever i hela landet kan söka till dem.

Så ansöker du till en spetsutbildning

Du ansöker till en spetsutbildning med dina betyg. Som urval kan skolorna välja att använda ett prov som poängsätts, exempelvis i matematik eller engelska. Du ansöker via gymnasieantagningen.

Betyg i spetsutbildning på gymnasiet

Det ska stå i ditt slutbetyg från gymnasiet att du har deltagit i en spetsutbildning. Det ska också framgå vilket eller vilka ämnen som spetsutbildningen har varit inriktad mot.

Riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet

Det pågår också försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet.

Spetsutbildning i högstadiet

/