Innehåll på denna sida

Kommunal eller fristående gymnasieskola?

Gymnasieskolor kan vara kommunala, statliga eller fristående. Om skolan är kommunal är det kommunen som är huvudman (ägare). På en fristående skola (friskola) kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening.

Kommunala skolor

När kommunen driver en skola är det utbildningsförvaltningen eller utbildningsnämnden i kommunen som är huvudman för skolan.

Fristående skolor

Fristående skolor är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som eleverna får i kommunala skolor. Fristående skolor har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Huvudmannen för en fristående skola är skolans styrelse eller liknande.

Om en skola inte följer bestämmelserna

Om en gymnasieskola inte följer de bestämmelser som gäller för skolan kan du anmäla ett klagomål till huvudmannen. Om det inte hjälper kan du lämna information om missförhållanden till Skolinspektionen. De kan vidta olika åtgärder för att skolan ska bli bättre. När det gäller fristående skolor kan Skolinspektionen även återkalla godkännandet. Då tvingas skolan att stänga.

/