Så här fungerar gymnasieskolan

Gymnasieprogram består av olika ämnen och kurser och delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete (examensarbete). Här kan du läsa mer om hur gymnasieprogrammen är uppbyggda.

Information om gymnasieskolan på andra språk

Gymnasieprogrammens olika beståndsdelar

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i:

 • gymnasiegemensamma ämnen,
 • programgemensamma ämnen,
 • inriktningar, programfördjupningar,
 • individuellt val och
 • gymnasiearbete (examensarbete).

Gymnasiegemensamma ämnen

De nationella programmen har en kärna av ämnen som alla läser. Det är de gymnasiegemensamma ämnena. De gymnasiegemensamma ämnena är:

engelska,
historia,
idrott och hälsa,
matematik,
naturkunskap,
religionskunskap,
samhällskunskap och
svenska/svenska som andraspråk.

Du läser olika mycket av de gymnasiegemensamma ämnena beroende på vilket program du går.

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen är de ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar

Inriktningar är områden du kan välja att fördjupa dig inom. På alla alla program utom vård- och omsorgsprogrammet finns det inriktningar. 

Programfördjupningen

Programfördjupningen ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Här kompletterar och fördjupar du dina kunskaper. Vilka ämnen och kurser som finns att välja på skiljer sig mellan olika skolor. Vissa har ett färdigt paket med kurser som ingår i programmet. Andra erbjuder ett antal olika kurser som eleverna kan välja mellan.

Individuellt val

Inom det individuella valet väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser de erbjuder att välja mellan. På yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på alla program.

Gymnasiearbete

I utbildningen på alla program ingår ett gymnasiearbete, som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att du ska få examen. Det är med gymnasiearbetet som du som elev knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

Kurser

Ämnena på gymnasieskolan är indelade i kurser som bygger på varandra. Du läser en eller flera kurser inom de olika ämnen som ingår i programmen. De flesta kurserna omfattar 100 poäng. Det finns även kurser som är på 50 och 150 poäng. Ett nationellt program motsvarar 2 500 poäng.

Exempel: Kurser i Historia 

Kurser i gymnasieskolan

Historia 1a1 och 1a2 motsvarar Historia 1b. Vill man fördjupa sig kan man läsa Historia 2a eller 2b och sedan Historia 3.

Språkval i gymnasieskolan

Språk ingår inte i alla program. Om du väljer ett gymnasieprogram där kurser i moderna språk ingår ska du alltid kunna välja mellan franska, spanska eller tyska. Skolan kan dessutom välja att erbjuda undervisning i fler språk och i svenskt teckenspråk för hörande. Kurser i språk kan också erbjudas som individuellt val på alla gymnasieprogram samt inom programfördjupningen på några program. Hör efter med skolan vilka  moderna språk just de erbjuder. Vissa kurser i moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng för studier på högskolan.

Gymnasieexamen

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Yrkesexamen

Ett yrkesprogram leder fram till en examen. För att få en yrkesexamen behöver du ha

 • 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända
 • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1
 • godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena
 • ett godkänt gymnasiearbete.

Från 2023 kan du ha 2 500 – 2 800 poäng varav 2 250 godkända.

Mer om vad som krävs för att få en yrkesexamen från och med 2023 (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Högskoleförberedande examen

Ett högskoleförberedande program leder fram till en högskoleförberedande examen. För att få en högskoleförberedande examen behöver du ha:

 • 2 500 poäng, varav 2 250 ska vara godkända,
 • godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1 och
 • ett godkänt gymnasiearbete.

Grundläggande behörighet efter yrkesprogram

För att få grundläggande behörighet till högskolan behöver du:

 • en yrkesexamen
 • godkänt betyg (lägst E) i kurserna svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Från och med 2023 kommer alla nationella gymnasieprogram att ge grundläggande behörighet.

Film: Film om grundläggande högskolebehörighet från yrkesprogram (tid 3:22)

Mer om vad som gäller kring grundläggande behörighet från och med 2023 (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Yrkesutgångar på yrkesprogram

En yrkesutgång är en yrkeskompetens som du får genom en viss kombination av kurser inom programfördjupningen. Skolverket har tagit fram exempel på yrkesutgångar för alla yrkesprogram. I varje programbeskrivning kan du se vilka yrken programmet ger möjlighet till.

Gymnasieskolans program, programbeskrivningar med förslag på yrkesutgångar

Grundläggande behörighet efter högskoleförberedande program

Du som har en högskoleförberedande examen har automatiskt grundläggande behörighet till högskolan.

Särskild behörighet till högskolan

Många utbildningar kräver också särskilda förkunskaper som är kopplade till utbildningens innehåll. Vill du till exempel utbilda dig till ingenjör behöver du utöver grundläggande behörighet ha fördjupande kurser inom naturkunskap. Vilka kurser som krävs för särskild behörighet kan skilja sig mellan olika högskolor.

Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina studier och läsa ytterligare kurser. Tänk på att olika skolor kan erbjuda olika kurser inom det som kallas programfördjupning. Därför kan du behöva fråga skolan innan du söker till den om de erbjuder de kurser som du vill kunna läsa. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan. 

Senast uppdaterad 11 januari 2023