Innehåll på denna sida

Din rätt att läsa modersmål i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt att få modersmålsundervisning i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter rätt att läsa ditt modersmål.

Modersmål är ofta det eller de språk du lär dig först, när du är ett litet barn. Du kan ha flera modersmål, men i de flesta fall har du bara rätt att få undervisning i ett modersmål i skolan.

Det finns flera fördelar med att läsa ett modersmål. Du får kunskaper om ett språk och en kultur som hör till språket. Om du kan ditt modersmål kan du också bli bättre på svenska, andra språk och i andra ämnen. Språkkunskaper är också efterfrågade i arbetslivet.

Vem har rätt att få undervisning i modersmål?

Du kan få undervisning i ditt modersmål i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan även om du inte har läst modersmål i grundskolan eller anpassade grundskolan. Rätten till modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.

Modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk

Du som går i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

 • en eller båda dina vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
 • du brukar prata språket hemma
 • du har goda kunskaper i språket.

Huvudmannen måste också erbjuda dig modersmålsundervisning om du är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om du inte brukar prata språket hemma. Men du måste ha goda kunskaper i språket. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Huvudmannen måste bara anordna modersmålsundervisning om

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Om rektorn inte hittar en lärare som kan undervisa på plats i skolan får skolan erbjuda fjärrundervisning.

Om du får modersmålsundervisning får du fortsätta att vara med i undervisningen även om du skulle sluta prata språket hemma.

Fjärrundervisning, skolverket.se

Modersmål som är ett nationellt minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du särskilda rättigheter till modersmålsundervisning. Språket behöver inte vara det språk du pratar hemma. Till skillnad från i grundskolan måste du däremot ha goda kunskaper i minoritetsspråket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen måste anordna undervisning i dessa språk om

 • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
 • eleven har goda kunskaper i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Om rektorn inte hittar en lärare som kan undervisa på plats i skolan får skolan erbjuda fjärrundervisning.

Om du tillhör den nationella minoriteten romer och kommer från utlandet kan du få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Fjärrundervisning, skolverket.se

När kan jag börja och hur länge får jag läsa modersmål?

Du kan börja läsa modersmål under hela din tid i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan. Kontakta en lärare eller rektorn på skolan för att få veta mer om hur du ansöker om att få läsa ditt modersmål. Rektorn bestämmer om du ska få läsa modersmål.

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i minst sju läsår under din skoltid. Du har rätt att läsa ditt modersmål i mer än sju läsår om

 • ditt modersmål är ett nordiskt språk eller ett nationellt minoritetsspråk
 • du har ett särskilt behov av modersmålsundervisning
 • modersmålsundervisningen anordnas som individuellt val
 • modersmålsundervisningen ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan.
/