Innehåll på denna sida

Förbered dig för att studera utomlands

Innehållet i utbildningen i olika länder skiljer sig åt. För att du ska få stor nytta som möjligt av dina utlandsstudier när du kommer hem till Sverige igen, är det några saker som du kan tänka på redan innan du åker utomlands för att studera. Här kan du läsa om vad du kan tänka på när du inte ska läsa enligt svensk läroplan.

Ta reda på fakta

Oavsett om du åker utomlands direkt efter grundskolan eller senare under gymnasietiden, är det bra att prata med din rektor eller studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola om dina planer.

Ta reda på så mycket som möjligt om den utländska utbildningen innan du åker. Hur ser skolsystemet ut? Hur ser betygssystemet ut? Universitets- och Högskolerådet (UHR) kan bistå med viss information, men undersök först om din gymnasieskola har information. UHR kan också vara till hjälp när det gäller att värdera olika länders utbildningar. Om du åker med en organisation, undersök om den har information om utbildningen du ska gå.

Tänk igenom vad du vill med ditt utlandsår

Tänk igenom vilket syfte du har med ditt utlandsår. Är det en viktig period för personlig utveckling eller har du också ambitionen att plugga hårt? Vilket program du läser på i Sverige och vilka kurser du studerar utomlands spelar roll för vilka möjligheter du har att tillgodoräkna dig kurser när du kommer hem. Innan du åker kan du ta reda på vilka kurser du eventuellt skulle kunna tillgodoräkna dig. Vilka kurser du faktiskt kan tillgodoräkna dig bedömer rektorn när du kommit tillbaka.

Innan du lämnar din utländska skola, se till att du har fått skriftlig dokumentation över de kurser som kan bli aktuella för tillgodoräknande. Kursplaner och uppgift om kursernas omfattning är viktig information, liksom betyg och intyg från lärare.

Du behöver vara behörig för att börja i gymnasieskolan

Om du åker utomlands direkt efter årskurs 9 och ska påbörja ett svenskt gymnasieprogram när du kommer hem till Sverige igen, krävs det att du är behörig till gymnasieskolan för att du ska kunna påbörja dina gymnasiestudier. Vilka regler som gäller för behörighet kan du läsa mer om här:

Behörighetsregler till gymnasieskolan, skolverket.se

Du kan inte använda utländska betyg till att konkurrera om plats

Om det är fler som har sökt en gymnasieutbildning än det finns platser måste skolan göra ett urval bland de sökande. Urvalet görs i huvudsak på betygen från grundskolan. Betyg från en utländsk skola kan inte jämföras med svenska grundskolebetyg. Kontakta gymnasieantagningen i din kommun inför antagningsperioden för att få veta mer om hur utländska betyg behandlas.

Du som påbörjat studier på gymnasieskolan har rätt att avsluta dem

Du har rätt att fullfölja ett program i den svenska gymnasieskolan om du har påbörjat det. Rätten att fullfölja utbildningen gäller dock endast efter ett års studieuppehåll för studier utomlands.

Tillgodoräkna dig dina utlandsstudier

Eftersom gymnasieskolan består av kurser, är det kurser som kan komma i fråga för tillgodoräknade. Att tillgodoräkna sig en kurs betyder att du inte behöver läsa kursen igen utan kan räkna in kursen du redan har läst, utomlands, i din examen. Man kan inte med automatik tillgodoräkna sig ett helt läsår. När du tillgodoräknar dig en kurs får du betyget E.

Du kan tillgodoräkna dig en kurs och få betyget E om

  1. du har betyg eller intyg som visar att du genom studier i utlandet eller på annat sätt har skaffat dig sådana kunskaper som behövs för betyget E, och
  2. kursen anordnas av skolan.

Det är rektorn på den gymnasieskola som du kommer till i Sverige som ska bedöma om du kan tillgodoräkna dig kurser som du har läst utomlands.

Prövning för att få betyg

Du har rätt att gå igenom prövning på din skola i alla kurser som ingår i din utbildning. Det betyder att du visar att du har de kunskaper som krävs för ett visst betyg. Vid en prövning kan du få betyget A-E på kursen.

Även om du inte går igenom en gymnasieutbildning i Sverige som elev, kan du skaffa dig ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan genom att gå igenom prövning i kurser som sammantagna utgör ett nationellt program.

För att börja på högskolan behöver du ha rätt behörighet

För att få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan och ha läst de kurser som krävs för grundläggande behörighet eller ha ett motsvarande examensbevis från en utländsk utbildning.

Universitets- och högskolerådet har information om vad som gäller om du har utländska gymnasiebetyg

Utländska meriter, studera.nu (Universitets- och högskolerådet)

International Baccalaureate

International Baccalaureate (IB) är ett program som finns i hela världen och ger behörighet att studera på högskolan i Sverige.

Du och din familj kanske planerar att bo en del av din studietid utomlands. Om du har gått ett ett IB-program utomlands kan du fortsätta på en IB-skola i Sverige och ta en IB-examen. I Sverige finns cirka 30 skolor som erbjuder ett IB-program.

International Baccalaureate - IB

Planera inför återvändandet till Sverige

Det är viktigt att ni i god tid planerar för återvändandet tillsammans med den kommun dit ni flyttar. Det kan även vara bra att kontakta den skola som du önskar att ditt barn ska gå i. Eleven har rätt till utbildning vid återkomsten men detta innebär inte garanterat en plats i samma skola eller klass som tidigare.

Om du bor länge utomlands bör du vara särskilt noga med att barnen får kunskaper i svenska genom att exempelvis läsa svenska vid en svensk utlandsskola, distansstudier eller kompletterande svensk undervisning. Se dessutom till att du får dessa studier i svenska dokumenterade.

/