IB - International Baccalaureate

International Baccalaureate Diploma Programme är ett högskoleförberedande program med en internationellt erkänd examen som funnits i över 30 år.

IB finns också som IB Career-related programme. Det är ett yrkesprogram som blandar akademiska kurser från IB Diploma Programme med praktiska kurser mot olika inriktningar.

Det finns IB-skolor i 159 länder. Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate Organization (IBO), med huvudsäte i Schweiz och ett programutvecklings- och examinationcenter i Cardiff, UK.

Undervisningsspråket är engelska. Eftersom IB-programmet är ett 2-årigt program erbjuder svenska skolor ett preparandår (år 1 på gymnasiet) med svenska nationella kurser, fast med engelska som undervisningsspråk. Kurserna under preparandåret tas från NA- och SA-programmens kursutbud, och kan se lite olika ut på IB-skolorna.

Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. En av kurserna är alltid elevens modersmål. IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori, Theory of Knowledge (TOK), på 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra s.k. "CAS-activities" med fokus på "community service".

Du som har en International Baccalaureate kan också söka till högskoleutbildningar i Sverige. Vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera i kan du läsa om på Universitets- och högskolerådets webbplats, antagning.se.

Behörighet till högskolan från IB, antagning.se

Mer information om International Baccalaureate Organisations webbplats

/