Dugsiyada la seexdo ee waxbarashada dadk waaweyn (Folkhögskola)

Somaliska (SOM)

Folkhögskolan ayaa u furan qofka dadiisu ka weyn tahay 18 sano.

Guud ahaan koorsooyinka laga dhigtofolkhögskolan

Koorsooyinka guud ayaa loogu tala galay qofka aan heysan waxbarashada dugsiga hoose/dhexe iyo kan sare isla markaana ay ku adag tahay inuu qaato waxbarasho intaa dhaafsn ama ka qeyb qaato suuqa shaqada. Waxyaabaha lagu qaato koorsooyinka iyo dhererkooda ayaa loo eegaa aqoonta hore ee ardayga iyo hamigiisa. Markuu ardaygu kooraska dhameysto wuxuu waxbarasho ka qaadan karaan jaamacad xirfadeed ama jaamac kale.

Waxbarashada xirfadaha

Dugsiyada Folkhögskolan ayaa sidoo kale leh waxbarasho kala duwan ee xirfadeed. Waxbarashada xirfadda suxufiga, hogaamiye dugsiga xilliga firaaqada iyo turjubaanka luqadaha dhagoolaha faraha looga hadlo ayaa ka mida xirfadahaa.

Koorsooyinka qofka ku cusub dalka

Koorsooyinka qaar ayaa loogu tala galay dadka waaweyn ee dhowaan yimid Iswiidhen. Kooraska asaasiga ee dadka dalka ku cusub ayaa laga dhigtaa dhowr ka mida folkhögskola-da dalka.

Ma dooneysaa inaad wax intaa dheer ogaato?

La xiriir hagidda waxbarasho iyo xirfadeed ee mid ka mida folkhögskolan si aad u ogaato waxa looga baahan yahay waxbarashada aad xiiseyneyso.

Senast uppdaterad 22 september 2021