Akers Friskola

Förskoleklass och Grundskola - Fristående

Kontaktuppgifter

Adress

Svampvägen 4

18438 ÅKERSBERGA

Telefon

070-2451779

E-post

johanna.allard@akersfriskola.se

Huvudmannens juridiska form

Övriga aktiebolag

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Förskoleklass

 • F

Grundskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Antal elever

Förskoleklass

cirka 30

Grundskola

cirka 230

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  43,3
  Genomsnittet i Sverige är 18,5
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  100,0%
  Genomsnittet i Sverige är 84,7%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  14,9
  Genomsnittet i Sverige är 12,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  60,9%
  Genomsnittet i Sverige är 70,1%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Specialpedagoger, andel (%) heltidstjänster
  Data saknas

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 • Åk 6: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Akers Friskola
  ~100%
  Genomsnitt i Sverige
  73,9%
 • Åk 9: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Akers Friskola
  100,0%
  Genomsnitt i Sverige
  75,5%
 • Åk 9: Genomsnittligt meritvärde
  Akers Friskola
  285,2 (av max 340)
  Genomsnitt i Sverige
  229,8 (av max 340)
 • Behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%)
  Akers Friskola
  100,0%
  Genomsnitt i Sverige
  84,3%

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige.

Årskurs 6

 • Åk 6: Engelska (provbetyg)
  Akers Friskola
  16,7 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  14,9 (av max 20)
 • Åk 6: Matematik (provbetyg)
  Akers Friskola
  11,9 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  12,1 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska (provbetyg)
  Akers Friskola
  14,1 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  13,4 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Akers Friskola
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  8,6 (av max 20)

Årskurs 9

 • Åk 9: Engelska (provbetyg)
  Akers Friskola
  17,8 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  15,2 (av max 20)
 • Åk 9: Matematik (provbetyg)
  Akers Friskola
  14,7 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  10,7 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska (provbetyg)
  Akers Friskola
  16,6 (av max 20)
  Genomsnitt i Sverige
  13,9 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Akers Friskola
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  8,1 (av max 20)

Skolenheten i jämförelse med andra

SALSA beskriver hur mycket av skillnaderna av resultaten mellan olika skolor som beror på elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). Eftersom SALSA inte har information om allt som rör elever och skolor som påverkar resultatet i skolan går det inte att få fram fullständig förklaring till skillnaderna av resultaten mellan olika skolor. I SALSA ingår samtliga skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9. Skolenheter som saknar information om mer än 25 procent av eleverna ingår inte. Läs mer om SALSA.

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att regelbundet be elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.