Akademiska Skolan i Kista

Förskoleklass och Grundskola - Fristående

Kontaktuppgifter

Adress

Lofotengatan 32-34

16433 KISTA

Telefon

072-2017737

E-post

info@akademiskaskolan.se

Huvudmannens juridiska form

Övriga aktiebolag

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Förskoleklass

 • F

Grundskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Antal elever

Förskoleklass

cirka 20

Grundskola

cirka 60

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  10,6
  Genomsnittet i Sverige är 18,5
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  55,6%
  Genomsnittet i Sverige är 84,7%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  7,8
  Genomsnittet i Sverige är 12,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  16,3%
  Genomsnittet i Sverige är 70,1%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Specialpedagoger, andel (%) heltidstjänster
  Data saknas

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 • Åk 6: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Akademiska Skolan i Kista
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  73,9%

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige.

Årskurs 6

 • Åk 6: Engelska (provbetyg)
  Akademiska Skolan i Kista
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  14,9 (av max 20)
 • Åk 6: Matematik (provbetyg)
  Akademiska Skolan i Kista
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  12,1 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska (provbetyg)
  Akademiska Skolan i Kista
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  13,4 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Akademiska Skolan i Kista
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  8,6 (av max 20)

Skolenheten i jämförelse med andra

SALSA beskriver hur mycket av skillnaderna av resultaten mellan olika skolor som beror på elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). Eftersom SALSA inte har information om allt som rör elever och skolor som påverkar resultatet i skolan går det inte att få fram fullständig förklaring till skillnaderna av resultaten mellan olika skolor. I SALSA ingår samtliga skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9. Skolenheter som saknar information om mer än 25 procent av eleverna ingår inte. Läs mer om SALSA.

Data saknas
Data saknas

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att regelbundet be elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.