Alvesta grundsärskola

Grundsärskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Gröna gatan 32-36

34236 ALVESTA

Telefon

0472-15567

E-post

utbildning@alvesta.se

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Skolans webbplats

http://www.alvesta.se

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Grundsärskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Antal elever

Grundsärskola

Uppgiften samlas inte in

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  4,2
  Genomsnittet i Sverige är 3,9
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  0,0%
  Genomsnittet i Sverige är 13,9%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Specialpedagoger, andel (%) heltidstjänster
  Data saknas

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att regelbundet be elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.