Adolfsbergsskolan

Grundskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Lustigkullagatan 14

74147 KNIVSTA

Telefon

E-post

knivsta@knivsta.se

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Skolans webbplats

http://www.knivsta.selaunch

Information

Årskurser

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Skolbibliotek

info

Nej

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare info
  11,9
  Genomsnittet i Sverige är 12,1
 • Legitimerade och behöriga lärare (%) info
  77,1%
  Genomsnittet i Sverige är 70,5%
 • Speciallärare, heltidstjänster info
  1,0
 • Specialpedagoger, heltidstjänster info
  2,9

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 • Åk 6: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  77,1%
 • Åk 9: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen info
  Adolfsbergsskolan
  89,8%
  Genomsnitt i Sverige
  75,5%
 • Åk 9: Genomsnittligt meritvärde info
  Adolfsbergsskolan
  249,1 (av max 340)
  Genomsnitt i Sverige
  229,8 (av max 340)
 • Behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%) info
  Adolfsbergsskolan
  95,4%
  Genomsnitt i Sverige
  84,3%

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige.

Årskurs 6

 • Åk 6: Engelska (provbetyg) info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  14,9 (av max 20)
 • Åk 6: Matematik (provbetyg) info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  12,3 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska (provbetyg) info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  13,6 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska som andraspråk (provbetyg) info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  8,7 (av max 20)

Årskurs 9

 • Åk 9: Engelska (provbetyg) info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  15,1 (av max 20)
 • Åk 9: Matematik (provbetyg) info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
 • Åk 9: Svenska (provbetyg) info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  13,8 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska som andraspråk (provbetyg) info
  Adolfsbergsskolan
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  8,4 (av max 20)

Skolenheten i jämförelse med andra

SALSA beskriver hur mycket av skillnaderna av resultaten mellan olika skolor som beror på elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). Eftersom SALSA inte har information om allt som rör elever och skolor som påverkar resultatet i skolan går det inte att få fram fullständig förklaring till skillnaderna av resultaten mellan olika skolor. Läs mer om SALSA.

Data saknas
Data saknas