Aktiviaskolan Enhet Eken

Grundskola - Fristående

Kontaktuppgifter

Adress

Fornminnesvägen 42

18632 VALLENTUNA

Telefon

08-51240794

E-post

info@aktiviaskolan.se

Huvudmannens juridiska form

Övriga aktiebolag

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Grundskola

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Antal elever

Grundskola

cirka 30

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  5,0
  Genomsnittet i Sverige är 12,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  28,6%
  Genomsnittet i Sverige är 70,1%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  Data saknas

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 • Åk 6: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  73,9%
 • Åk 9: Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  75,5%
 • Åk 9: Genomsnittligt meritvärde
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  229,8 (av max 340)
 • Behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  84,3%

Nationella prov

Resultaten från nationella prov anges som provbetyg. Här redovisas skolenhetens genomsnittsbetyg på provet och genomsnittet i Sverige.

Årskurs 6

 • Åk 6: Engelska (provbetyg)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  14,9 (av max 20)
 • Åk 6: Matematik (provbetyg)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  12,1 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska (provbetyg)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  13,4 (av max 20)
 • Åk 6: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  8,6 (av max 20)

Årskurs 9

 • Åk 9: Engelska (provbetyg)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  15,2 (av max 20)
 • Åk 9: Matematik (provbetyg)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  10,7 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska (provbetyg)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  För litet underlag
  Genomsnitt i Sverige
  13,9 (av max 20)
 • Åk 9: Svenska som andraspråk (provbetyg)
  Aktiviaskolan Enhet Eken
  -
  Data saknas
  Genomsnitt i Sverige
  8,1 (av max 20)

Skolenheten i jämförelse med andra

SALSA beskriver hur mycket av skillnaderna av resultaten mellan olika skolor som beror på elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). Eftersom SALSA inte har information om allt som rör elever och skolor som påverkar resultatet i skolan går det inte att få fram fullständig förklaring till skillnaderna av resultaten mellan olika skolor. I SALSA ingår samtliga skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9. Skolenheter som saknar information om mer än 25 procent av eleverna ingår inte. Läs mer om SALSA.

Data saknas
Data saknas