Adolfsbergsskolan

Förskoleklass och Grundskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Gårdsfogdevägen 18 B

16867 BROMMA

Telefon

08-50833572

E-post

terhi.bisander@stockholm.se

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Förskoleklass

  • F

Grundskola

  • 1
  • 2

På skolenheten

Skolbibliotek

Data saknas

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att regelbundet be elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten.