Stimmets anpassad grundskola

Anpassad grundskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Forellvägen 43

13542 Tyresö

Telefon

08-57829032

E-post

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Skolans webbplats

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Anpassad grundskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Antal elever

Anpassad grundskola

Uppgiften redovisas inte

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  4,8
  Genomsnittet i Sverige är 4,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  0,0%
  Genomsnittet i Sverige är 11,7%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  Data saknas

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att be elever och vårdnadshavare att svara på en enkät, Skolenkäten. Här hittar du Skolinspektionens rapporter och sammanställningar av Skolenkäter.