Innehåll på denna sida

Ekonomi under studietiden

Som studerande kan du ha särskilda möjligheter till bidrag eller ersättning för att klara ditt uppehälle. Här hittar du tips och råd om var du kan söka ekonomisk ersättning.

Dekorationsbild

Studiehjälp

Är du under 20 år och studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux), folkhögskola eller i gymnasieskolan? Då kan du få studiehjälp. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Inackorderinstillägg är en ersättning för att du behöver ordna ett boend epå en annan ort än din hemkommun. Går du en kommunal utbildning beviljas inackorderingstillägget av din hemkommun. För övriga bidrag vänder du dig till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiemedel

Du som går en utbildning på till exempel folkhögskola, yrkeshögskoleutbildning, komvux, universitet eller högskola kan få studiemedel.

Studiemedel består av en del bidrag och en del lån. För studier på universitet och högskola, inklusive högskolans basår finns det ingen nedre åldersgräns för att få studiemedel. Däremot finns det övre åldersgränser för både studiebidrag och studielån. För att söka studiemedel vänder du dig till CSN.

Studiemedlen är uppdelade på olika avdelningar beroende på vilken utbildningsnivå du läser. Den längsta tid som du kan få studiemedel är begränsad till ett visst antal veckor per utbildningsnivå. Vissa utbildningar, till exempel folkhögskolornas kurser ligger på olika nivåer. Utbildningsnivån tillsammans med din skolbakgrund påverkar hur många terminer du kan få studiemedel.

Du kan vända dig till CSN för att få information hur många veckor du har rätt till på de olika utbildningsnivåerna. CSN har en guide som övergripande informerar om studiemedel, från att du börjar fundera på att studera till att lånet är återbetalt.

Om bidrag och lån, CSN:s webbplats

CSN har tagit fram materialet Gå din egen väg, där kan du läsa om hur studiestöd fungerar och se filmer om hur andra har resonerat kring utbildning och jobb.

Gå din egen väg, CSN:s webbplats

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet innebär att du som redan arbetar kan få studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att studera och bredda din kompetens. Du kan antingen vidareutveckla dig inom ditt nuvarande yrke eller utbilda dig till något annat.

Du får ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp. Utöver det kan du fylla på med ett lån om du vill. Om du studerar på heltid kan du få lånet i upp till 44 veckor. Om du studerar på deltid kan du få det under en längre period än så.

Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet, CSN:s webbplats

Stipendier

Stipendier kan vara ett komplement för att finansiera sina studier. Det finns stipendier för studier från grundskolenivå upp till universitetsnivå. Du kan till exempel få pengar till litteratur, kurs- och terminsavgifter, hyra, resor, praktik, examensarbeten och studieprojekt. Vänd dig till lärare och studievägledare på din skola för att höra om det finns några speciella stipendier som är knutna till skolan eller din utbildning. Går du på universitet eller högskola kan du vanligen vända dig till studentkåren för information om stipendier.

Rabatter och rabattkort

Som studerande kan du få tillgång till en del rabatter och rabattkort. På CSN:s webbplats finns mer information om hur du gör för att få rabatter och erbjudanden.

Var ansöker jag om rabatter och erbjudanden för studenter? CSN:s webbplats

Mest utmanande är att hinna med att plugga samtidigt som man ska må bra, äta bra, träna, ha fritid och umgås med vänner.

/ Anna

/