Ekonomi, hälsa och studieteknik under studietiden

Här kan du läsa mer om hur ekonomi och hälsovård fungerar för studerande. Och få tips om studieteknik och information om hur du kan påverka den utbildning du går på.

Dekorationsbild

Som studerande kan du ha särskilda möjligheter till bidrag eller ersättning för att klara ditt uppehälle. Du kan även få hjälp via skolan om du drabbas av ohälsa. I texten nedan hittar du tips och råd om var du kan söka ekonomisk ersättning men också om hälsovård, studieteknik och om dina påverkansmöjligheter på utbildningen.

Ekonomi

Studiehjälp

Är du under 20 år och studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux), folkhögskola eller i gymnasieskolan? Då kan du få studiehjälp. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Inackorderinstillägg är en ersättning för att du behöver ordna ett boend epå en annan ort än din hemkommun. Går du en kommunal utbildning beviljas inackorderingstillägget av din hemkommun. För övriga bidrag vänder du dig till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiemedel

Du som går en utbildning på till exempel folkhögskola, yrkeshögskoleutbildning, komvux, universitet eller högskola kan få studiemedel.

Studiemedel består av en del bidrag och en del lån. För studier på universitet och högskola, inklusive högskolans basår finns det ingen nedre åldersgräns för att få studiemedel. Däremot finns det övre åldersgränser för både studiebidrag och studielån. För att söka studiemedel vänder du dig till CSN.

Studiemedlen är uppdelade på olika avdelningar beroende på vilken utbildningsnivå du läser. Den längsta tid som du kan få studiemedel är begränsad till ett visst antal veckor per utbildningsnivå. Vissa utbildningar, till exempel folkhögskolornas kurser ligger på olika nivåer. Utbildningsnivån tillsammans med din skolbakgrund påverkar hur många terminer du kan få studiemedel.

Du kan vända dig till CSN för att få information hur många veckor du har rätt till på de olika utbildningsnivåerna. CSN har en guide som övergripande informerar om studiemedel, från att du börjar fundera på att studera till att lånet är återbetalt.

Om bidrag och lån, CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

CSN har tagit fram materialet Gå din egen väg, där kan du läsa om hur studiestöd fungerar och se filmer om hur andra har resonerat kring utbildning och jobb.

Gå din egen väg, CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet innebär att du som redan arbetar kan få studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att studera och bredda din kompetens. Du kan antingen vidareutveckla dig inom ditt nuvarande yrke eller utbilda dig till något annat.

Du får ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp. Utöver det kan du fylla på med ett lån om du vill. Om du studerar på heltid kan du få lånet i upp till 44 veckor. Om du studerar på deltid kan du få det under en längre period än så.

Omställningsstudiestödet gäller i de flesta fall för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023.

Omställningsstudiestöd – för dig som är mitt i arbetslivet, CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Stipendier

Stipendier kan vara ett komplement för att finansiera sina studier. Det finns stipendier för studier från grundskolenivå upp till universitetsnivå. Du kan till exempel få pengar till litteratur, kurs- och terminsavgifter, hyra, resor, praktik, examensarbeten och studieprojekt. Vänd dig till lärare och studievägledare på din skola för att höra om det finns några speciella stipendier som är knutna till skolan eller din utbildning. Går du på universitet eller högskola kan du vanligen vända dig till studentkåren för information om stipendier.

Rabatter och rabattkort

Som studerande kan du även du få tillgång till en del rabatter och rabattkort. Läs mer om rabattkort på CSNs webbplats.

Hälsovård

Vad händer om du drabbas av ohälsa när du studerar? Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Universitet och högskolor

Universiteten och högskolorna ansvarar för att deras studenter har tillgång till hälsovård. Det gäller framförallt förebyggande hälsovård som ska främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. För många kan det vara en stor omställning att börja plugga på högskolenivå.

På studenthälsan kan du till exempel få hjälp med sömnproblem, stress, ätstörningar, oro och ångest samt "våga tala-rädsla". Kontakta din högskola för mer information om deras hälsovård.

Här hittar du mer information om studenthälsan på universitet och högskolor

Om du blir sjuk, UHR:s webbplats studera.nu Länk till annan webbplats.

Folkhögskolor

Många folkhögskolor har en sjuksköterska och/eller en kurator på sin skola, men det är inget krav. Kontakta de skolor du är intresserad av för mer information.

Övriga utbildningar

För övriga utbildningar får man kontakta sin husläkare för vård. På Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats finns information om vad som händer med ditt studiestöd när du blir sjuk.

Studiestöd om du blir sjuk, CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Studieteknik

Att ha en god studieteknik lönar sig vad du än ska lära dig. Vilket sätt som fungerar kan variera mycket mellan olika personer. Här kommer några tips som är gemensamma för de flesta.

Planering

Det är bra att från början planera dina studier. Lägg upp ett realistiskt schema med vad du ska läsa varje dag. Har man flera mindre delmål känns kraven mer överkomliga. Att läsa både dag och natt ett par dagar innan ett prov rekommenderas inte. Det blir ofta väldigt stressigt och kunskaperna "fastnar" sämre.

Motivation

Har du inställningen att "det här läser jag för att jag måste", känns det inte särskilt kul och inspirerande. Det är lättare att lära sig något om man tänker "att det här kommer jag att ha nytta av i framtiden".

Koncentration

Hitta en bra plats där du trivs och där du kan arbeta ostört. Bestäm dig för att läsa ett visst avsnitt. Belöna dig själv med en paus när du har klarat målet.

Påverka din utbildning

Hur fungerar din utbildning? Finns det någonting du skulle vilja förändra? Beroende på utbildningsform finns det olika sätt att påverka utbildningen.

Universitet och högskola

Som studerande på universitet eller högskola kan du påverka utbildningen genom representation i universitetens och högskolornas beslutande och beredande organ. Du kan också påverka utbildningen genom att delta i till exempel kursutvärderingar.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är ett samarbetsorgan för Sveriges studentkårer. SFS agerar för att påverka olika aktörer så att dessa ska fatta beslut som är så gynnsamma som möjligt för studenter.

Sveriges förenade studentkårer, SFS:s webbplats Länk till annan webbplats.

Yrkeshögskolan

I lagen om yrkeshögskolan står det att de studerande skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Ofta finns möjligheter till studentinflytande genom ledningsgrupper, kursledningen eller genom kontakt med Myndigheten för yrkeshögskolan.

Folhögskolan

Det finns inga centrala regler för hur elever i folkhögskolan ska representeras i olika beslutsorgan. Det avgörs istället från skola till skola.

Om att studera på folkhögskola, folkhogskola.nu Länk till annan webbplats.

Rättigheter gällande arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har gjort en sammanställning av vilka rättigheter du har som elev när det gäller arbetsmiljön. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Om elevers rättigheter, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mest utmanande är att hinna med att plugga samtidigt som man ska må bra, äta bra, träna, ha fritid och umgås med vänner.

/ Anna

Senast uppdaterad 25 april 2023