Innehåll på denna sida

Folkhögskola

På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Teori och praktik förenas. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på.

Folkhögskolan är öppen för dig som är över 18 år.

Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats.

Du kan söka studiemedel från Centrala studiemedelsnämnden (CSN).

Behörighetsgivande / Allmän kurs

Folkhögskolan har allmänna kurser som riktar sig till dig som saknar grundskole- och gymnasieutbildning och därför har svårt att studera vidare eller att etablera dig på arbetsmarknaden. Kursernas innehåll och längd anpassas efter dina förkunskaper och ambitioner. Efter färdigställd kurs kan du studera vidare vid yrkeshögskola, högskola eller universitet. Allmän kurs är alltså ett alternativ till gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux) för dig som vill läsa in kurser från grundläggande- och gymnasial nivå för att bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan.

Profilkurser / Särskild kurs

Profilkurser (särskilda kurser) finns bara inom folkhögskolan och har en inriktning mot ett speciellt ämnesområde. Kurserna kan vara inriktade på till exempel konst, musik, media, teater eller friskvård.

Här studerar du för att fördjupa dig i ett intresse. Det kan också vara en väg för att förbereda för högskolestudier inom det specialområdet.

Yrkesutbildningar

Folkhögskolan har även många olika yrkesutbildningar. Exempel på yrkesutbildningar är journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, hälsopedagog och teckentolk.
Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.

Yrkesutbildningarna på eftergymnasial nivå har som behörighetskrav en fullgjord treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Sommarkurser / Korta kurser

Sommar/helg/veckokurser har 1-14 kursdagar. Korta kurser under maj till augusti kallas för sommarkurser. De ges i en mängd olika ämnen, ofta med olika konstnärliga eller estetiska inriktningar.

Distanskurser

Att studera på distans innebär att du kan styra mer över när eller var du studerar. Kurserna bedrivs med hjälp av internet och du tillhör en grupp som du samarbetar med ibland.

Andra kurser på folkhögskola

Det finns också kurser som görs i samarbete med kommuner och arbetsförmedlingar. De anordnas på många folkhögskolor. Kontakta din kommun eller arbetsförmedling för information om dessa kurser.

Några kurser vänder sig speciellt till vuxna som nyligen kommit till Sverige. Exempel på kurser är etableringskurs för dig som är nyanländ, studiemotiverande folkhögskolekurs och svenska för invandrare (sfi).

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen på folkhögskolan för att få reda på vad som gäller för den utbildning som du är intresserad av.

Om folkhögskolor, folkhögskolornas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

/