SAMLA DINA TANKAR OCH FATTA ETT BESLUT

Guide för att välja studier eller yrke

Den här guiden hjälper dig att göra ett studie- eller yrkesval. Använd guiden som ett verktyg för att strukturera dina tankar och ta ett beslut. Du kan välja att gå igenom varje del eller att bara göra den del som är mest intressant för dig.

Vägledningsresan

Många faktorer spelar in när du ska göra ett studie- eller yrkesval. Guiden hjälper dig med övningar och exempel att klargöra var du står och vad du vill uppnå. Du får en tydligare bild av vad som påverkar dig och dina framtida mål för att du ska kunna göra ditt val.

Guiden, vägledningsresan, innehåller delarna Här, Hit och Hur. Här kan du läsa mer om de olika delarna i vägledningsresan.

Här är jag - självkännedom

Dina val påverkas till exempel av vem du är och vad du tycker är viktigt. I den här delen kan du utforska din utgångspunkt som vilka intressen och egenskaper du har och kanske också om det är något du vill undvika eller välja bort. När du vet dina förutsättningar kan du sätta upp mål och fundera på studieval för att nå dit. I studievalsguiden kan du testa själv i ”Här är jag”.

Hit vill jag - din studieväg

Vad vill du göra i framtiden? Den här delen i guiden hjälper dig att planera och kartlägga dina framtida mål. Det handlar också om att fatta beslut och värdera alternativa vägar till dina framtida mål. I studievalsguiden kan du testa själv i ”Hit vill jag”.

Hur gör jag - nå dina studiemål

För att nå dina studiemål behöver du

  • samla information och fatta beslut som leder dig mot dina mål. En bra planeringsteknik underlättar.
  • studera klart. Du har då hjälp av att veta var du har för inlärningsstil.

I studievalsguiden kan du testa själv i ”Hur gör jag”.

VÄGLEDNINGSRESAN

Du är kanske också intresserad av

Hitta rätt utbildning för dig

Hitta utbildning för vuxna

Kunskap och inspiration om yrken

Hitta yrken A - Ö